Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  ROK 2013  

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013

 

 

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013, textová časť /zobrazí sa v novom okne/

 

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013, tabuľková časť /zobrazí sa v novom okne/

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín