Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2013  

Jún

Pondelok, 3.6.2013

 • pracovné stretnutie – pozvanie na spoločenskú akciu
 • pracovné rokovanie ohľadom pripravovaného projektu
 • vyjadrenie pre média o cestnom moste
 • pracovné rokovania v Bratislave

 

Utorok, 4.6.2013

 • pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta
 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.

 

Streda, 5.6.2013

 • pracovné rokovanie
 • pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu
 • pracovné rokovanie – ponuka pre mesto

 

Štvrtok, 6.6.2013

 • pracovné stretnutie so zamestnancami a zástupcami ZO SLOVES
 • zasadnutie Mestskej rady
 • účasť na Galaprograme žiakov materských škôl
 • účasť na dojazde pretekárov 57. ročníka Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska

 

Piatok, 7.6.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • štart 4. etapy 57. ročníka Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska

 

Pondelok, 10.6.2013

 • porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
 • pracovné rokovania v Bratislave

 

Utorok, 11.6.2013

 • účasť na odbornom stretnutí k problematike konsolidácie verejných financií a monitoringu Memoranda o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky na rok 2013 v podmienkach miest a obcí – Žilina
 • pracovné stretnutie starostiek, starostov a primátorov RZMOSP – Papradno

 

Streda, 12.6.2013

 • pracovné stretnutie starostiek, starostov a primátorov RZMOSP – Papradno
 • účasť na slávnostnom ukončení XXVI. ročníka Akadémie tretieho veku
 • účasť na prezentácii projektu „malé mestské zásahy“

 

Štvrtok 13.6.2013

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva

 

Piatok 14.6.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • prijatie zástupcov regionálneho inzertného a informačného týždenníka Pardon pri príležitosti 20.výročia vydania Pardonu v Trenčíne
 • pracovné stretnutie s prezidentom florbalového klubu ŠK 1.FBC Trenčín 
 • prijatie riaditeľky Galérie M.A.Bazovského pri príležitosti životného jubilea a získania Ceny Andreja Kmeťa
 • účasť na autorskej besede s expremiérkou a sociologičkou Ivetou Radičovou a novinárkou Ľubou Lesnou o knihe Krajina hrubých čiar
 • účasť na otvorení digitálnej prevádzky ArtKina Metro

 

Pondelok, 17.6.2013

 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • valné zhromaždenie akcionárov TVK, a.s.
 • prijatie účastníkov medzinárodného sympózia Ora et Ars
 • Deň otvorených dverí pre občanov

 

Utorok 18.6.2013

 • pracovné rokovania s vedúcimi jednotlivých útvarov k otázkam nájomného bývania, priemyselného parku a ŠFRB

 

Streda 19.6.2013

 • pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta a vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
 • pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom akciovej spoločnosti
 • stretnutie Rady starších
 • účasť na spoločenskej akcií regionálneho riaditeľa bankovej inštitúcie

 

Štvrtok, 20.6.2013

 • účasť na slávnostnom odovzdávaní cien Detská osobnosť mesta Trenčín 2013
 • pracovné rokovania v Bratislave

 

Piatok 21.6.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície
 • slávnostné prijatie ŠK 1. FBC TRENČÍN pri príležitosti obhájenia titulu Majster Slovenska vo florbale v kategórii mužov
 • mimoriadne zasadnutie Mestskej rady

 • účasť na otváracom ceremoniáli 21.ročníka Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest

 

Pondelok, 24.6.2013

 • pracovné rokovania v Bratislave

 

Utorok, 25.6.2013

 • pracovné rokovanie ohľadne Centra seniorov
 • pracovné stretnutie ohľadne otázky nájomného bývania v Trenčíne
 • pracovné stretnutie – poskytnutie informácií k diplomovej práci

 

Streda, 26.6.013

 • pracovné stretnutie ohľadom športovej akcie
 • prijatie občanov mesta Trenčín pri príležitosti životného jubilea
 • odovzdávanie ceny Hercova misia na 21.ročníku Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest
 • účasť na slávnostnom vyhlásení výsledkov a ukončení 21.ročníka Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest

 

Štvrtok, 27.6.2013

 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ – riešenie aktuálnych problémov
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho

 

Piatok, 28.6.2013

 • čerpanie riadnej dovolenky

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín