Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

10.05.2013

1.Otvorenie a schválenie programu
2.Potvrdenie uznesenia MsZ v Trenčíne č.764 zo dňa 18.4.2013 /0:08:50/
3.Odmeňovanie poslancov po zrušení časti uznesenia /1:06:47/
4.Prerokovanie otázky zániku mandátov niektorých poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne /1:11:50/
5.Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013 /2:18:28/
6.Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta /2:30:40/
7.Rôzne /2:35:08/

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín