Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  ROK 2013  

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013

 Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013, schválená uznesením č. 890 MsZ dňa 13.6.2013

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013, textová časť /zobrazí sa v novom okne/

  Zmena príjmovej časti /zobrazí sa v novom okne/

  Zmena výdavkovej časti /zobrazí sa v novom okne/

  Sumarizácia  /zobrazí sa v novom okne/

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín