Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  ROK 2012  

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2012

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2012, schválený uznesením č. 888 MsZ dňa 13.6.2013.

 

  Hodnotiaca správa Mesta Trenčín za rok 2012, vr. Správy audítora a rozdelenia hospodárskeho výsledku mesta za rok 2012 (zobrazí sa v novom okne

  Príjmy (zobrazí sa v novom okne)

  Výdavky (zobrazí sa v novom okne)

  Sumarizácia (zobrazí sa v novom okne)

  Súvaha Mesta Trenčín a súvahy mestských rozpočtových organizácií (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.1 - Prehľad príjmov a výdavkov MHaSL m.r.o. (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.2 - Prehľad príjmov a výdavkov SSMT m.r.o. (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.3 - Prehľad príjmov a výdavkov ŠZMT (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.4 - Výdavky materských škôl (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.5 - Prehľad príjmov a výdavkov škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.6 - Prijaté bežné dotácie (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.7 - Prijaté kapitálové dotácie (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.8 -  Dotácie v oblasti športu (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.9 - Dotácie oblasti kultúry (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.10 - Dotácie v oblasti sociálnej (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.11 - Prehľad pohľadávok mesta (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.12 - Prehľad úverov mesta (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.13 - Vývoj dlhovej služby mesta (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.14 - Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.15 - Kapitálové výdavky podľa funkčnej klasifikácie (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.16 - Bežné a kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.17 - Finančné operácie podľa rozpočtovej klasifikácie (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.18 - Poznámky k účtovnej závierke mesta (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.19 - Poznámky k účtovnej závierke mesta (zobrazí sa v novom okne)

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín