Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2013  

Máj

Štvrtok, 2.5.2013

 • pracovné stretnutie s vedúcimi jednotlivých útvarov k aktuálnym problémom mesta
 • prijatie pri príležitosti životného jubilea
 • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 • pracovné stretnutie ohľadom rozpočtu
 • prijatie poslanca MsZ pri príležitosti životného jubilea
 • pracovné stretnutie – ponuka

 

Piatok, 3.5.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • účasť na slávnostnom otvorení Oddelenia dlhodobo chorých vo Fakultnej nemocnici Trenčín

Pondelok, 6.5.2013

 • pracovné rokovania v Bratislave

 

Utorok, 7.5.2013

 • pracovné stretnutie ohľadom riešenia dlhodobého problému
 • účasť na slávnostnom zahájení stavby „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“
 • mimoriadne zasadnutie Mestskej rady

 

Streda, 8.5.2013

 • sviatok

 

Štvrtok, 9.5.2013

 • vyjadrenie pre média
 • pracovné stretnutie s vedúcimi jednotlivých útvarov
 • pracovné stretnutie ohľadne rozpočtu
 • verejné prerokovanie zmien MHD v súvislosti s modernizáciou železničnej trate v mestskej časti Opatová

 

Piatok, 10.5.2013

 • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

 

Pondelok, 13.5.2013

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutie ohľadne rozpočtu
 • pracovné rokovania v Bratislave

 

Utorok, 14.5.2013

 • účasť na seminári „Finančná akadémia Slovenskej sporiteľne, a.s. pre komunálnu sféru“ - Vyhne

 

Streda, 15.5.2013

 • účasť na seminári „Finančná akadémia Slovenskej sporiteľne, a.s. pre komunálnu sféru“ - Vyhne
 • pracovné rokovanie v Bratislave – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

 

Štvrtok, 16.5.2013

 • pracovné rokovania v Bratislave
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ a vedúcou útvaru ekonomického k otázkam rozpočtu
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru životného prostredia, dopravy a investícií

 

Piatok, 17.5.2013

 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.

 

Pondelok, 20.5.2013

 • porada prednostu MsÚ
 • porada s vedúcimi útvarov ohľadom majetku mesta
 • zasadnutie Mestskej rady
 • účasť na VMČ Stred

 

Utorok, 21.5.2013

 • tlačová konferencia
 • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
 • pracovné stretnutie ohľadom modernizácie železničnej trate

 

Streda, 22.5.2013

 • pracovné stretnutie s viceprimátorom
 • účasť na slávnostnom zhromaždení pri príležitosti 20.výročia založenia Zväzu vojakov Slovenskej republiky
 • pracovné stretnutie ohľadne TVK, a.s.
 • pracovné stretnutie ohľadom nájomných bytov
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ

 

Štvrtok, 23.5.2013

 • služobná cesta Košice

 

Piatok, 24.5.2013

 • služobná cesta Košice

 

Pondelok, 27.5.2013

 • pracovné stretnutie ohľadne predaja pozemkov
 • pracovné rokovania v Bratislave

 

Utorok 28.5.2013

 • účasť na 24. sneme Združenia miest a obcí Slovenska v Nitre

 

Streda, 29.5.2013

 • účasť na 24. sneme Združenia miest a obcí Slovenska v Nitre

 

Štvrtok, 30.5.2013

 • pracovné stretnutie so zástupcami TVS, a.s.
 • pracovné stretnutie ohľadom Centra seniorov
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • účasť na zasadnutí sociálnej komisie

 

Piatok, 31.5.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta a vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
 • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín