Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2013  

Apríl

2. - 5. 4. 2013 čerpanie dovolenky

 

Pondelok, 8.4.2013

 • porada kancelárie primátora
 • pracovné rokovania v Bratislave

 

Utorok, 9.4.2013

 • účasť na Medzinárodnom stavebnom veľtrhu CONECO v Bratislave

 

Streda, 10.4.2013

 • pracovné stretnutie ohľadne marketingových aktivít a spolupráce s mestom
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • oslavy 68.výročia oslobodenia mesta Trenčín
 • pracovné stretnutie s predsedom kultúrnej komisie ohľadne financovania kultúry

 

Štvrtok, 11.4.2013

 • pracovné stretnutie s riaditeľkou finančnej inštitúcie pre verejný sektor
 • zasadnutie Mestskej rady

 

Piatok, 12.4.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ

 

Pondelok, 15.4.2013

 • pracovné rokovanie k výstavbe cestného mosta
 • rokovanie Valného zhromaždenia Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia
 • pracovné rokovania v Bratislave

 

Utorok 16.4.2013

 • pracovné rokovania v Bratislave
 • rozhovor pre časopis .týždeň
 • pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta

 

Streda 17.4.2013

 • zasadnutie Rady starších
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií
 • pracovné stretnutie

 

Štvrtok 18.4.2013

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva

 

Piatok 19.4.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.

 

Pondelok, 22.4.2013

 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami
 • rozhovor pre médiá
 • Deň otvorených dverí pre občanov

 

 

Utorok, 23.4.2013

 • pracovné stretnutie
 • spoločné zasadnutie predstavenstiev TVK, a.s. a TVS, a.s. v Novom Meste nad Váhom

 

Streda, 24.4.2013

 • pracovné stretnutie so zástupcami médií
 • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 • pracovné stretnutie so zástupcami NKÚ
 • pracovné stretnutie s vedením mesta

 

Štvrtok, 25.4.2013

 • pracovné rokovania v Bratislave
 • účasť na oslave 20.narodenín týždenníka Pardon

 

Piatok, 26.4.2013

 • oboznámenie s výsledkami kontroly NKÚ
 • pracovné stretnutie primátorov
 • mimoriadne zasadnutie Mestskej rady

 

Pondelok, 29.4.2013

 • pracovné stretnutie so zástupcami NKÚ
 • pracovné rokovania v Bratislave

 

Utorok, 30.4.2013

 • pracovné stretnutie s viceprimátorom
 • pracovné stretnutie s riaditeľom akciovej spoločnosti
 • účasť na pracovnom rokovaní hlavných kontrolórov K8 a hlavných kontrolórov samosprávnych krajov

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín