Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2013  

Marec

Piatok, 1.3.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovná návšteva Zariadenia opatrovateľskej služby
 • pracovná návšteva Zariadenia pre seniorov
 • účasť na vernisáži výstavy Radovana Stoklasu

 

Pondelok, 4.3.2013

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutie ohľadom investičných akcií v r.2013

 

Utorok, 5.3.2013

 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • pracovné stretnutie ohľadom investičnej akcie
 • účasť na zasadnutí komisie školstva

 

Streda, 6.3.2013

 • pracovné rokovanie s potenciálnym investorom
 • pracovné stretnutie s rektorom Vysokej školy v Sládkovičove
 • pracovné stretnutie ohľadom Centra voľného času

 

Štvrtok, 7.3.2013

 • účasť na konferencii ZMOS „Samospráva a školstvo – včera, dnes a zajtra“ v Žiline

 

Piatok, 8.3.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu

 

Pondelok, 11.3.2013

 • porada kancelárie primátora
 • účasť na výročnej schôdzi Združenia kresťanských seniorov
 • účasť na zasadnutí Rady RZMOSP
 • rokovania v Bratislave

 

Utorok, 12.3.2013

 • pracovné stretnutie s riaditeľom hotelom Elizabeth
 • pracovné stretnutie s riaditeľom Fakultnej nemocnice v Trenčíne
 • účasť na oslave MDŽ Klubu dôchodcov Istebník

 

Streda, 13.3.2013

 • pracovné rokovanie ohľadom modernizácie železničnej trate
 • pracovné stretnutie s investorom
 • pracovné stretnutie s primátorom Nového Mesta nad Váhom
 • účasť na slávnostnom otvorení Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v rekonštruovaných priestoroch
 • účasť na výročnej členskej schôdzi Slovenského zväzu telesne postihnutých

 

Štvrtok, 14.3.2013

 • pracovné rokovania v Bratislave
 • pracovné stretnutie s riaditeľom akciovej spoločnosti
 • pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom LOTN, a.s.
 • účasť na zasadnutí komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania

 

Piatok, 15.3.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom štábu síl výcviku a podpory OS SR
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie ohľadom pozemkov

 

Pondelok, 18.3.2013

 • porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutie ohľadne rozpočtu
 • Deň otvorených dverí pre občanov

 

Utorok, 19.3.2013

 • pracovné rokovanie ohľadne Auparku

 

Streda, 20.3.2013

 • pracovné stretnutie ohľadne modernizácie železničnej trate
 • účasť na stretnutí členov Senior klubu pedagogických pracovníkov pri MPC Trenčín
 • prezentácia modernizácie železničnej trate a s ňou súvisiace dopravné obmedzenia pre obyvateľov mestskej časti Sever

 

Štvrtok, 21.3.2013

 • účasť na Celoslovenskej konferencii učiteľov stredných zdravotníckych škôl v SR
 • prezentácia projektu „Bola raz jedna dedina“ oslavy 775.výročia prvej písomnej zmienky o obci Opatová nad Váhom

 

Piatok, 22.3.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín