Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2013  

Február

Piatok, 1.2.2013

 • čerpanie riadnej dovolenky

 

Pondelok, 4.2.2013

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovné rokovania v Bratislave

 

Utorok, 5.2.2013

 • pracovné stretnutie s riaditeľkou krajskej pobočky VšZP v Trenčíne
 • pracovné stretnutie so zástupcami bankovej inštitúcie

 

Streda, 6.2.2013

 • pracovné rokovanie v Bratislave ohľadom modernizácie železničnej trate

 

Štvrtok, 7.2.2013

 • pracovné stretnutie s akcionármi Hokejového klubu Dukla Trenčín, a.s.
 • tasadnutie Mestskej rady

 

Piatok, 8.2.2013

 • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

 

Pondelok, 11.2.2013

 • pracovná porada kancelárie primátora
 • pracovné rokovania v Bratislave

 

Utorok, 12.2.2013

 • zasadnutie Mestskej rady
 • zrijatie zástupcov ZO JDS Trenčín – pozvanie na slávnostný seminár
 • účasť na schôdzi Rotary Clubu v Trenčíne

 

Streda, 13.2.2013

 • účasť na slávnostnom seminári pri príležitosti vyhodnotenia činnosti  Akadémie tretieho veku  a ZO 02 JDS Trenčín v roku 2012
 • účasť na zasadnutí VMČ Sever

 

Štvrtok, 14.2.2013

 • pracovné stretnutie ohľadom športového centra
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou súkromnej základnej umeleckej školy v Trenčíne
 • pracovné stretnutie ohľadom etapového centra v Trenčíne v rámci cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2013

 

Piatok, 15.2.2013

 • tlačová konferencia
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP

 

Pondelok, 18.2.2013

 • sracovné stretnutie ohľadom statickej dopravy v Trenčíne
 • účasť na členskej schôdzi ZO JDS 01
 • pracovné stretnutie ohľadom rozpočtu
 • účasť na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisii

 

Utorok, 19.2.2013

 • pracovné stretnutie s povereným rektorom TnUAD

 

Streda, 20.2.2013

 • pracovné stretnutie Rady starších
 • zasadnutie Mestskej rady

 

Štvrtok, 21.2.2013

 • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

 

Piatok, 22.2.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie ohľadom festivalu Pohoda

 

Pondelok, 25.2.2013

 • porada kancelárie primátora
 • rokovania v Bratislave

 

Utorok, 26.2.2013

 • pracovné stretnutia ohľadom rozpočtu

 

Streda, 27.2.2013

 • pracovné stretnutie ohľadom kultúrneho centra
 • pracovné stretnutie ohľadom verejného obstarávania
 • účasť na výročnej členskej schôdzi Klubu vojenských veteránov Trenčín

 

Štvrtok, 28.2.2013

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín