Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2013  

Január

Pondelok, 7.1.2013

 • pracovné stretnutie s hovorkyňou mesta
 • účasť na Výbore mestskej časti Juh

 

Utorok, 8.1.2013

 • pracovné rokovania v Bratislave

 

Streda, 9.1.2013

 • pracovné rokovania v Bratislave

 

Štvrtok, 10.1.2013

 • novoročné stretnutie so zamestnancami Mesta Trenčín
 • pracovné stretnutie s riaditeľom TVK, a.s

 

Piatok, 11.1.2013

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP

 

Pondelok, 14.1.2013

 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ

 

Utorok, 15.1.2013

 • pracovné rokovania s potenciálnym investorom

 

Streda, 16.1.2013

 • pracovné stretnutie s prednostom mesta Stará Turá
 • pracovné rokovanie s generálnym riaditeľom spoločnosti

 

Štvrtok, 17.1.2013

 • účasť na vernisáži výstavy Ladislava Moška
 • novoročné stretnutie TVS, a.s.

 

Piatok, 18.1.2013

 • účasť na prezentácii MESTO NA RIEKE v rámci programu Trenčín si Ty

Pondelok, 21.1.2013

 • služobná cesta Košice
 • pracovné rokovania v Bratislave

 

Utorok, 22.1.2013

 • účasť na prezentácii ročníkových prác intelektovo nadaných detí tried APROGEN zo ZŠ Kubranská
 • účasť na spoločnom zasadnutí Finančnej a majetkovej komisie a Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania

 

Streda, 23.1.2013

 • rokovania v Bratislave
 • účasť na ustanovujúcom zhromaždení Fóra akčnej mládeže

 

Štvrtok, 24.1.2013

 • pracovné stretnutie s poslancom NR SR
 • pracovné stretnutie ohľadom čistenia odpadových vôd

 

Piatok, 25.1.2013

 • pracovné stretnutie s vedením mesta

 

Pondelok, 28.1.2013

 • Deň otvorených dverí

 

Utorok, 29.1.2013

 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • stretnutie so zástupcami Združenia sluchovo postihnutých
 • stretnutie so zástupcami Zväzu telesne postihnutých

 

Streda, 30.1.2013

 • pracovné rokovanie ohľadom zimného štadióna P.Demitru

 

Štvrtok, 31.1.2013

 • pracovné stretnutie s hlavnou kontrolórkou mesta
 • pracovné stretnutie ohľadne reprezentácie mesta Trenčín na Festivale fotbalového srdce 2013
 • pracovné stretnutie – ponuka pre mesto

 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín