Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  ROK 2013  

Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2013 - 2015

 

  Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2013 - 2015, textová časť (zobrazí sa v novom okne)

  Príjmová časť na rok 2013 (zobrazí sa v novom okne)

  Výdavková časť na rok 2013 (zobrazí sa v novom okne)

  Sumarizácia na rok 2013 (zobrazí sa v novom okne)

  Príjmová časť na roky 2013 - 2015 (zobrazí sa v novom okne)

  Výdavková časť na roky 2013 - 2015 (zobrazí sa v novom okne)

  Sumarizácia na roky 2013 - 2015 (zobrazí sa v novom okne)

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín