Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  

ROK 2013

  Rozpočtový harmonogram pre rok 2013, (zobrazí sa v novom okne)

  Schválený Programový rozpočet na roky 2013 - 2015, uznesením č.682 MsZ zo dňa 12.12.2012

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013, schválená uznesením č. 764 MsZ dňa 18.4.2013, ktorého výkon bol pozastavený primátorom mesta a potvrdená uznesením č. 831 MsZ dňa 10.5.2013 (zobrazí sa v novom okne)

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013, schválená uznesením č. 833 MsZ dňa 10.5.2013,

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013, schválená uznesením č. 890 MsZ dňa 13.6.2013

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013, schválená uznesením č. 914 MsZ dňa 22.7.2013

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013, schválená uznesením č. 963 MsZ dna 19.9.2013

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013,  schválená uznesením č. 977 MsZ dňa 14.11.2013

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013,  schválená uznesením č. 1016 MsZ dňa 12.12.2013

  Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2013, prerokovaná na MsZ dna 19.9.2013, uznesenie MsZ č. 960

  Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2013, vrátane Hodnotiacej správy Mesta Trenčín k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2013, schválený uznesením č. 1155 MsZ dňa 20.5.2014

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín