Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2012  

November

Piatok, 2.11.2012

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP

 

Pondelok, 5.11.2012

 • účasť na besede Združenia kresťanských dôchodcov
 • pracovné rokovania v Bratislave

 

Utorok, 6.11.2012

 • pracovná návšteva spoločnosti Johnson Controls
 • pracovné stretnutie so zástupcom TVS, a.s.
 • účasť na odovzdávaní cien týždenníka TREND

 

Streda, 7.11.2012

 • pracovné stretnutie k rozpočtu mesta na rok 2013
 • pracovné stretnutie so zástupcami TVK, a.s.
 • pracovné stretnutie k územnému plánu mesta
 • účasť na diskusii ohľadom Golfového areálu

 

Štvrtok, 8.11.2012

 • služobná cesta  – pracovné stretnutie s primátorkou mesta Prievidza
 • účasť na oslave 60.výročia otvorenia ZŠ Veľkomoravská

 

Piatok, 9.11.2012

 • prijatie spisovateľov faktu pri príležitosti odovzdávania cien V.Zamarovského
 • účasť na slávnostnom ceremoniáli odovzdávania cien V.Zamarovského

 

Pondelok, 12.11.2012

 • účasť na spomienke na padlých veteránov
 • účasť na slávnostnej členskej schôdzi Slovenského zväzu telesne postihnutých

 

Utorok, 13.11.2012

 • pracovné stretnutie s riaditeľom hotela Elizabeth
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, ŽP, dopravy a investícii

 

Streda, 14.11.2012

 • pracovné stretnutie ohľadom vianočných trhov
 • pracovné rokovanie v Piešťanoch
 • pracovné rokovania v Bratislave

 

Štvrtok, 15.11.2012

 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
 • pracovné stretnutie ohľadom kultúrnych centier v Trenčíne

 

Piatok, 16.11.2012

 • pracovné stretnutie ohľadom elektronických aukcii
 • účasť na vernisáži výstavy November 1989
 • položenie venca a oživenie spomienok na November 1989 pri pamätnej tabuli MsÚ
 • slávnostná omša – Poďakovanie za slobodu

 

Pondelok, 19.11.2012

 • účasť na 14. zasadnutí Rady ZMOS na Štrbskom Plese

 

Utorok, 20.11.2012

 • zasadnutie Rady ZMOS na Štrbskom Plese

 

Streda, 21.11.2012

 • pracovné stretnutie s riaditeľmi základných škôl v meste Trenčín
 • pracovné stretnutie s riaditeľmi materských škôl v meste Trenčín
 • stretnutie s predsedami mestských klubov dôchodcov

 

Štvrtok, 22.11.2012

 • pracovné stretnutie ohľadom rozpočtu pre rok 2013

 

Piatok, 23.11.2012

 • zasadnutie predstavenstva TVK, Belušské Slatiny

 

Pondelok, 26.11.2012

 • účasť na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisii
 • Deň otvorených dverí pre občanov

 

Utorok, 27.11.2012

 • pracovné rokovanie v Bratislave
 • zasadnutie Mestskej rady

 

Streda, 28.11.2012

 • účasť na seminári „Efektívne využívanie eurofondov pri rozvoji miest a obcí po roku 2014“ v Bratislave

 

Štvrtok, 29.11.2012

 • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

 

Piatok, 30.11.2012

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie s primátorom partnerského mesta Cran Gevrier
 • slávnostné otvorenie Festivalu francúzskych filmov

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín