Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  ROK 2012  

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2012

 

  Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2012, (zobrazí sa v novom okne)

  Plnenie príjmov k 30.6.2012, (zobrazí sa v novom okne)

  Plnenie výdavkov k 30.6.2012, (zobrazí sa v novom okne)

  Sumarizácia k 30.6.2012, (zobrazí sa v novom okne)

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín