Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2012  

September

Pondelok, 3.9.2012

 • otvorenie školského roku na ZŠ Novomeského
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovné rokovania v Bratislave

 

Utorok, 4.9.2012

 • pracovné rokovanie so zástupcami SAD, a.s.
 • pracovné rokovanie so zástupcami TVS, a.s.
 • pracovné stretnutie so zástupcom SOPK
 • účasť na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisie

 

Streda, 5.9.2012

 • pracovné stretnutie ohľadom priemyselného parku

 

Štvrtok, 6.9.2012

 • účasť na tlačovej konferencii ohľadom otvorenia hotela Elizabeth
 • zasadnutie Mestskej Rady
 • účasť na slávnostnom otvorení hotela Elizabeth

 

Piatok, 7.9.2012

 • pracovné stretnutie so zástupcami Univerzity T. G. Masaryka, Brno
 • prijatie Petra Koseca pri príležitosti získania zlatej medaily na Medzinárodnej olympiáde v astronomómii a astrofyzike v Brazílii

Pondelok, 10.9.2012

 • pracovné rokovanie na Krajskom stavebnom úrade
 • stretnutie so zástupcom školských odborov
 • pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie prednostu
 • pracovné rokovania v Bratislave

 

Utorok, 11.9.2012

 • pracovné stretnutie
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícii

 

Streda, 12.9.2012

 • pracovné rokovanie s útvarom právnym
 • pracovné stretnutie ohľadom koncepcie práce s mládežou
 • pracovný obed s primátorom Novej Dubnice
 • účasť na slávnostnom otvorení XXVI.ročníka Akadémie tretieho veku

 

Štvrtok, 13.9.2012

 • účasť na vyhodnotení činnosti Mestskej polície

 

Piatok, 14.9.2012

 • pracovné rokovanie

 

Pondelok, 17.9.2012

 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovná návšteva ZŠ Potočná
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, ŽP, dopravy a investícii
 • pracovné rokovania v Bratislave

 

Utorok, 18.9.2012

 • pracovná návšteva ZŠ Na Dolinách
 • pracovné stretnutie ohľadom udeľovania cien V.Zamarovského
 • pracovné stretnutie ohľadom golfového areálu
 • pracovné stretnutie s potenciálnym investorom

 

Streda, 19.9.2012

 • účasť na slávnostnom otvorení zariadenia pre seniorov SENIORVILLE

 

Štvrtok, 20.9.2012

 • účasť na TREND konferencii Komunálny manažment 2012 v Bratislave

 

Piatok, 21.9.2012

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva

 

Pondelok, 24.9.2012

 • slávnostné otvorenie akademického roka 2012/2013 Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
 • Deň otvorených dverí pre občanov

 

Utorok, 25.9.2012

 • pracovná návšteva ZUŠ
 • otvorenie študenstského urbanistického workshopu TRENČÍN – MESTO NA RIEKE
 • stretnutie s Klubom dôchodcov Mierové námestie
 • príprava rozpočtu

 

Streda, 26.9.2012

 • pracovné rokovania v Bratislave

 

Štvrtok, 27.9.2012

 • príprava rozpočtu

 

Piatok, 28.9.2012

 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • príprava rozpočtu
 • uzavretie študentského urbanistického workshopu TRENČÍN – MESTO NA RIEKE

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín