Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2012  August  

September

Pondelok, 3.9.2012

 • otvorenie školského roku na ZŠ Novomeského
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovné rokovania v Bratislave

 

Utorok, 4.9.2012

 • pracovné rokovanie so zástupcami SAD, a.s.
 • pracovné rokovanie so zástupcami TVS, a.s.
 • pracovné stretnutie so zástupcom SOPK
 • účasť na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisie

 

Streda, 5.9.2012

 • pracovné stretnutie ohľadom priemyselného parku

 

Štvrtok, 6.9.2012

 • účasť na tlačovej konferencii ohľadom otvorenia hotela Elizabeth
 • zasadnutie Mestskej Rady
 • účasť na slávnostnom otvorení hotela Elizabeth

 

Piatok, 7.9.2012

 • pracovné stretnutie so zástupcami Univerzity T. G. Masaryka, Brno
 • prijatie Petra Koseca pri príležitosti získania zlatej medaily na Medzinárodnej olympiáde v astronomómii a astrofyzike v Brazílii
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín