Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2012  

August

Štvrtok, 2.8.2012

 • pracovné rokovanie v Bratislave

 

Piatok, 3.8.2012

 • návšteva predsedu SDKÚ-DS

 

Pondelok, 6.8.2012

 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením

 

Utorok, 7.8.2012

 

Streda, 8.8.2012

 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícii
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ a vedúcou útvaru ekonomického

 

Štvrtok, 9.8.2012

 • pracovné stretnutie s riaditeľom Sociálnej poisťovne Trenčín
 • pracovné stretnutie s hlavným inšpektorom práce
 • pracovné stretnutie s riaditeľom LEONI
 • priateľská návšteva Klubu dôchodcov Kolárovo

 

Piatok, 10.8.2012

 • prijatie bývalého predsedu MnV pri príležitosti životného jubilea

 

Pondelok, 13.8.2012

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovné stretnutie s vedením mesta ohľadom správy tepla v meste

 

Utorok, 14.8.2012

 • pracovné rokovania v Bratislave

 

Streda, 15.8.2012

 • pracovné stretnutie ohľadom letnej plavárne
 • pracovné stretnutie s poslancami MsZ ohľadom správy tepla

 

Štvrtok, 16.8.2012

 • pracovné stretnutie ohľadom kina Hviezda
 • pracovné stretnutie s riaditeľom EXPO Center
 • pracovné stretnutie ohľadom monografie
 • pracovné stretnutie ohľadom Športovej haly
 • pracovné stretnutie s prezidentom Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

 

Piatok, 17.8.2012

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie ohľadom investičných akcií
 • pracovné stretnutie so zástupcami Trenčianskej nadácie

 

Pondelok,  20.8.2012

 • pracovné stretnutie ohľadom cyklotrasy v Trenčíne
 • pracovné stretnutie ohľadom projektu
 • pracovné stretnutie k otázke monitorovania výziev z EÚ

 

Utorok, 21.8.2012

 • pracovné stretnutie ohľadom MHD
 • pracovné stretnutie ohľadom sociálnych služieb
 • stretnutie ohľadom komunitného centra

 

Streda, 22.8.2012

 • pracovné rokovanie v Nitre ohľadom kotolne
 • pracovné stretnutie s poslancom NR SR v Bratislave

 

Štvrtok, 23.8.2012

 • pracovné rokovania v Bratislave

 

Piatok, 24.8.2012

 • pracovné rokovania v Bratislave

 

Pondelok, 27.8.2012

 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovné stretnutie ohľadom verejného osvetlenia

 

Utorok, 28.8.2012

 • pracovné stretnutie s predsedom TSK
 • pracovné stretnutie ohľadom projektu
 • pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti

 

Streda, 29.8.2012

 • sviatok

 

Štvrtok, 30.8.2012

 • pracovné stretnutie ohľadom priemyselného parku

 

Piatok 31.8.2012

 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • účasť na spomienkovej slávnosti pri príležitosti 68.výročia SNP
 • pracovné stretnutie so zástupcami Univerzity T.G.Masaryka v Brne
 • účasť na slávnostnom koncerte pri príležitosti 20.výročia prijatia Ústavy SR

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín