Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Zimný západ

Pedagógovia, ocenení primátorom mesta Trenčín v roku 2016

PaedDr. Janka Búryová, MŠ, Šafárikova

Mgr. Michal Galko, ZŠ, Dlhé Hony

DiS. art. Jana Kamarášová, ZUŠ K. Pádivého

Mgr. Brigita Nemlahová, ZŠ, Veľkomoravská

Mgr. Eva Novosadová, ZŠ, Bezručova

Iveta Ondrišíková, MŠ, M. Turkovej

Mgr. Alena Pavlisová, ZŠ, Hodžova

Miriam Straková, MŠ, Na dolinách

Mgr. Alena Sýkorová, MŠ, Opatovská

Alena Šeptáková, MŠ, Niva

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín