Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Pedagógovia, ocenení primátorom mesta Trenčín v roku 2017

Mgr. Martina Čudaiová – ZŠ, Bezručova

Mgr. Eva Ďobeková – ZŠ, Na dolinách

Eva Gúcka – MŠ, M. Turkovej

Mgr. Valéria Hnátová – ZŠ, Východná

Ing. Silvia Javorská - MŠ, Na dolinách

PaedDr. Eva Kličková – ZŠ, Dlhé Hony

Mgr. Mária Králiková – ZŠ, Ul. L. Novomeského

Mgr. Silvia Múčková – ZŠ, Veľkomoravská

Mgr. Helena Pieťková – MŠ, Na dolinách

Mgr. Viera Píšová – ZŠ, Kubranská

Jarmila Pozdechová – MŠ, Stromová

Anna Sýkorová – ZUŠ K. Pádivého

Mgr. Monika Švejdová – ZŠ, Hodžova

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín