Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2012  

Júl

Pondelok, 2.7.2012

 • dovolenka
 • zasadnutie Mestskej rady

 

Utorok, 3.7.2012

 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.

 

Streda, 4.7.2012

 • stretnutie s predsedom poslaneckého klubu SMER-SD
 • pracovné stretnutie s potenciálnym investorom
 • stretnutie so zástupcami médií

 

Štvrtok, 5.7.2012

 • sviatok

 

Piatok, 6.7.2012

 • pracovné stretnutie
 • účasť na festivale Bažant Pohoda

 

Pondelok, 9.7.2012

 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovné rokovanie v Bratislave

 

Utorok, 10.7.2012

 • pracovné rokovania v Bratislave

 

Streda, 11.7.2012

 • pracovné stretnutie ohľadom autobusovej stanice
 • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 • pracovné stretnutie so zástupcami HK Dukla

 • pracovné rokovanie s potenciálnym investorom

 

Štvrtok, 12.7.2012

 • pracovné stretnutie s vedúcimi jednotlivých útvarov

 

Piatok, 13.7.2012

 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.

 

Pondelok, 16.7.2012

 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ

 

Utorok, 17.7.2012

 • služobná cesta Bratislava – pracovné rokovanie na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami

 

Streda, 18.7.2012

 • pracovné stretnutie so zástupcami Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu
 • pracovný obed – územný plán mesta

 

Štvrtok, 19.7.2012

 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícii

 • pracovné stretnutie s riaditeľom Fakultnej nemocnice Trenčín
 • pracovné stretnutie s poslancami MsZ

 

Piatok, 20.7.2012

 • tlačová konferencia – Zimný štadión P.Demitru
 • pracovné rokovanie k parkovaniu v meste
 • pracovné stretnutie s poslancami NR SR

 

Pondelok, 23.7.2012

 • pracovné stretnutie s riaditeľom hotela Elizabeth
 • zasadnutie Finančnej a majetkovej komisie

 

Utorok, 24.7.2012

 • stretnutie s občiankou mesta – riešenie problému

 

Streda, 25.7.2012

 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícii

 

Štvrtok, 26.7.2012

 • pracovné stretnutie s vedúcimi jednotlivých útvarov
 • pracovné stretnutie s právnym zástupcom
 • stretnutie so zástupcami médii
 • zasadnutie Mestskej rady

 

Piatok, 27.7.2012

 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti
 • stretnutie s poslancom MsZ

 

Pondelok, 30.7.2012

 • pracovné stretnutie so zástupcami primátora
 • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 • slávnostné otvorenie Trenčianskych historických slávností

 

Utorok, 31.7.2012

 • tlačová konferencia

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín