Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  ROK 2012  

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012

 

  Zmena v príjmovej časti rozpočtu na rok 2012 (zobrazí sa v novom okne)

  Zmena výdavkovej časti rozpočtu na rok 2012 (zobrazí sa v novom okne)

  Sumarizácia (zobrazí sa v novom okne)

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012, textová časť (zobrazí sa v novom okne)

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín