Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Zloženie rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín

zloženie rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín