Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2012  

Máj

Streda, 2.5.2012

 • pracovná návšteva ZŠ Kubranská
 • rokovania s vedúcimi útvarov
 • prijatie generálneho riaditeľa AU Optronics

 

Štvrtok, 3.5.2012

 • strategické stretnutie s vedúcimi útvarov
 • rokovanie o novom informačnom systéme
 • pracovné rokovanie v Námestove

 

Piatok, 4.5.2012

 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.

 

Pondelok, 7.5.2012

 • pracovné rokovanie so zástupcami primátora mesta
 • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu
 • pracovné rokovanie s poslancami MsZ

 

Utorok, 8.5.2012

 • sviatok

 

Streda, 9.5.2012

 • pracovné rokovanie s investormi o priemyselnom parku
 • pracovné stretnutie s audítorom mesta
 • pracovné rokovanie s SAD Trenčín

 

Štvrtok, 10.5.2012

 • pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva TVS, a.s.
 • stretnutie s občanmi pri príležitosti životného jubilea
 • racovné rokovanie s HK Dukla Trenčín, a.s.

 

Piatok, 11.5.2012

 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.

 

Pondelok, 14.5.2012

 • účasť na porade prednostu
 • účasť na oslave Dňa matiek Združenia kresťanských seniorov
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • deň otvorených dverí

 

Utorok, 15.5.2012

 • stretnutie so zástupcami médii
 • pracovné stretnutie s vedúcimi jednotlivých útvarov
 • pracovné rokovania v Bratislave

 

Streda, 16.5.2012

 • pracovné stretnutie ohľadom kultúrneho strediska
 • pracovné stretnutie – ponuka pre mesto
 • pracovné stretnutie ohľadom zmeny rozpočtu

 

Štvrtok, 17.5.2012

 • pracovné stretnutie s riaditeľkou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne
 • pracovné stretnutie ohľadom projektu
 • pracovné stretnutie s občianskym združením

 

Piatok, 18.5.2012

 • účasť na pracovnom rokovaní  TVS, a.s.
 • úracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – plánovanie programu primátora na nasledujúce obdobie

 

Pondelok, 21.5.2012

 • účasť na porade prednostu
 • pracovné stretnutie so zástupcami primátora
 • pracovné stretnutie ohľadom rozpočtu
 • pracovné stretnutie s hlavnou kontrolórkou mesta

 

Utorok, 22.5.2012

 • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením kancelárie primátora
 • pracovné stretnutie ohľadom rozpočtu
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva ohľadom kultúrnych stredísk v meste

 

Streda, 23.5.2012

 • pracovné stretnutie ohľadom Trenčianskych historických slávností
 • pracovné stretnutie s vedúcimi útvarov
 • pracovné rokovanie s právnym zástupcom

 

Štvrtok, 24.5.2012

 • pracovné stretnutie s generálnou riaditeľkou akciovej spoločnosti
 • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

 

Piatok, 25.5.2012

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – plánovanie programu primátora na nasledujúce obdobie

 

Pondelok, 28.5.2012

 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
 • pracovné stretnutie so zástupcami primátora
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovné stretnutie s prezidentom Slovenského futbalového zväzu
 • účasť na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisii

 

Utorok, 29.5.2012

 • pracovné stretnutie s predstaviteľmi TVK, a.s.
 • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

 

Streda, 30.5.2012

 • pracovná návšteva ZŠ Bezručova
 • pracovné stretnutie ohľadom zimného štadióna

 

Štvrtok, 31.5.2012

 • pracovné stretnutie ohľadom pripravovanej akcie
 • pracovné stretnutie ohľadom cyklotrasy v Trenčíne
 • účasť na slávnostnom Galaprograme materských škôl pri príležitosti osláv MDD

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín