Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Zimný hrad
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2012  

Máj

Streda, 2.5.2012

  • pracovná návšteva ZŠ Kubranská
  • rokovania s vedúcimi útvarov
  • prijatie generálneho riaditeľa AU Optronics

 

Štvrtok, 3.5.2012

  • strategické stretnutie s vedúcimi útvarov
  • rokovanie o novom informačnom systéme
  • pracovné rokovanie v Námestove

 

Piatok, 4.5.2012

  • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.

 

Pondelok, 7.5.2012

  • pracovné rokovanie so zástupcami primátora mesta
  • pracovné stretnutie s prednostom Mestského úradu
  • pracovné rokovanie s poslancami MsZ

 

Utorok, 8.5.2012

  • sviatok

 

Streda, 9.5.2012

  • pracovné rokovanie s investormi o priemyselnom parku
  • pracovné stretnutie s audítorom mesta
  • pracovné rokovanie s SAD Trenčín

 

Štvrtok, 10.5.2012

  • pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva TVS, a.s.
  • stretnutie s občanmi pri príležitosti životného jubilea
  • racovné rokovanie s HK Dukla Trenčín, a.s.

 

Piatok, 11.5.2012

  • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.

 

Pondelok, 14.5.2012

  • účasť na porade prednostu
  • účasť na oslave Dňa matiek Združenia kresťanských seniorov
  • pracovná porada so zástupcami primátora
  • deň otvorených dverí

 

Utorok, 15.5.2012

  • stretnutie so zástupcami médii
  • pracovné stretnutie s vedúcimi jednotlivých útvarov
  • pracovné rokovania v Bratislave

 

Streda, 16.5.2012

  • pracovné stretnutie ohľadom kultúrneho strediska
  • pracovné stretnutie – ponuka pre mesto
  • pracovné stretnutie ohľadom zmeny rozpočtu

 

Štvrtok, 17.5.2012

  • pracovné stretnutie s riaditeľkou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne
  • pracovné stretnutie ohľadom projektu
  • pracovné stretnutie s občianskym združením

 

Piatok, 18.5.2012

  • účasť na pracovnom rokovaní  TVS, a.s.
  • úracovné stretnutie s náčelníkom MsP
  • pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – plánovanie programu primátora na nasledujúce obdobie

 

Pondelok, 21.5.2012

  • účasť na porade prednostu
  • pracovné stretnutie so zástupcami primátora
  • pracovné stretnutie ohľadom rozpočtu
  • pracovné stretnutie s hlavnou kontrolórkou mesta

 

Utorok, 22.5.2012

  • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením kancelárie primátora
  • pracovné stretnutie ohľadom rozpočtu
  • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
  • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva ohľadom kultúrnych stredísk v meste

 

Streda, 23.5.2012

  • pracovné stretnutie ohľadom Trenčianskych historických slávností
  • pracovné stretnutie s vedúcimi útvarov
  • pracovné rokovanie s právnym zástupcom

 

Štvrtok, 24.5.2012

  • pracovné stretnutie s generálnou riaditeľkou akciovej spoločnosti
  • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

 

Piatok, 25.5.2012

  • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
  • pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – plánovanie programu primátora na nasledujúce obdobie

 

Pondelok, 28.5.2012

  • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
  • pracovné stretnutie so zástupcami primátora
  • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
  • pracovné stretnutie s prezidentom Slovenského futbalového zväzu
  • účasť na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisii

 

Utorok, 29.5.2012

  • pracovné stretnutie s predstaviteľmi TVK, a.s.
  • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

 

Streda, 30.5.2012

  • pracovná návšteva ZŠ Bezručova
  • pracovné stretnutie ohľadom zimného štadióna

 

Štvrtok, 31.5.2012

  • pracovné stretnutie ohľadom pripravovanej akcie
  • pracovné stretnutie ohľadom cyklotrasy v Trenčíne
  • účasť na slávnostnom Galaprograme materských škôl pri príležitosti osláv MDD

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín