Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2012  

Apríl

Pondelok, 2.4.2012

 • pracovné stretnutie so zástupcami médii
 • valné zhromaždenie RZMOSP
 • pracovné stretnutie ohľadom územného plánu mesta
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru sociálnych vecí
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, ŽP, dopravy a investícii
 • účasť na výstave výtvarných prác žiačky s Downovým syndrómom -  NAŠA NATÁLKA

 

Utorok, 3.4.2012

 • rokovanie so zástupcami Slovenskej správy ciest, Ministerstva dopravy a ďalšími odborníkmi o výstavbe križovatky pod starým cestným mostom
 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • pracovné rokovanie s hlavným architektom mesta ohľadom územného plánu
 • pracovné stretnutie so zástupcami Záhradkárskej osady Volavé
 • pracovné stretnutie ohľadom projektu
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru majetku

 

Streda, 4.4.2012

 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru interných služieb
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • prezentácia územného plánu poslancom MsZ

 

Štvrtok ,5.4.2012

 • pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora
 • pracovné stretnutie na Obvodnom úrade
 • pracovné stretnutie s investorom
 • zasadnutie Mestskej rady

 

Utorok, 10.4.2012

 • pracovné rokovanie s hlavnou kontrolórkou mesta
 • pracovné stretnutie so starostom obce Lubina ohľadom Javorinských slávností
 • pracovný obed  
 • zasadnutie Komisie na prípravu podmienok verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín

 

Streda, 11.4.2012

 • pracovné rokovanie ohľadom budúcnosti kultúrnych stredísk
 • stretnutie ohľadom Envirojarmoku
 • účasť na slávnostnom kladení vencov pri príležitosti 67.výročia oslobodenia mesta Trenčín
 • spoločenské stretnutie s účastníkmi pietneho aktu pri príležitosti 67.výročia oslobodenia mesta Trenčín
 • stretnutie s poslancom MsZ

 

Štvrtok, 12.4.2012

 • pracovné stretnutie s riaditeľom Trenčianskych vodárni a kanalizácii, a.s.

 • pracovné stretnutie s primátorom Trenčianskych Teplíc

 • stretnutie ohľadom hosťovania na koncerte
 • pracovné rokovanie so zástupcami HK Dukla

 

Piatok, 13.4.2012

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovná návšteva základnej školy Dlhé Hony
 • pracovné stretnutie s primátorom Dubnice nad Váhom

 

Pondelok, 23.4.2012

 • pracovné stretnutie s riaditeľom Obchodnej akadémie Milana Hodžu
 • pracovné rokovanie s predstaviteľmi STRABAG – ZIPP Development s.r.o.
 • pracovné stretnutie s vedúcimi útvarov majetku, hlavného architekta a stavebného, ŽP, dopravy a investícii
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovné rokovanie v Bratislave

 

Utorok, 24.4.2012

 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • účasť na panelovej diskusii Mediokracia vs. demokracia v Smoleniciach

 

Streda, 25.4.2012

 • pracovná návšteva ZŠ Východná
 • pracovné rokovania s vedúcimi útvarov
 • pracovné rokovanie

 

Štvrtok, 26.4.2012

 • pracovné rokovanie ohľadom pyrolýzy
 • pracovné stretnutie ohľadom otvorenia centra právnej pomoci v Trenčíne
 • pracovné stretnutie s novozvoleným zástupcom primátora

 • pracovné stretnutie s predsedom Spoločenstva kresťanskej filatelie na Slovensku

 • pracovné stretnutie so zástupcami Zboru dobrovoľníkov Maltézskeho rádu

 

Piatok, 27.4.2012

 • pracovná návšteva ZŠ Hodžova
 • pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – plánovanie programu primátora na nasledujúce obdobie

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín