Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2012  

Marec

Pondelok, 5.3.2012
 • pracovné stretnutie k územnému plánu mesta
 • pracovné stretnutie primátora s prednostom MsÚ
 • služobná cesta – Bratislava

 

Utorok, 6.3.2012

 • pracovné stretnutie s poslancom MsZ
 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • pracovné stretnutie – ponuka pre mesto
 • stretnutie primátora s poslaneckým klubom

 

Streda, 7.3.2012

 • pracovné stretnutie
 • stretnutie s riaditeľom Leoni Autokabel Slowakia s.r.o.
 • pracovné stretnutie ohľadom stavebných záležitostí
 • pracovné stretnutie s riaditeľom Fakultnej nemocnice Trenčín

 

Štvrtok, 8.3.2012

 • pracovné stretnutie ohľadom projektu
 • stretnutie s členom Klubu priateľov vážnej hudby
 • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

 

Piatok, 9.3.2012

 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie s komunikačným oddelením kancelárie primátora

 

Pondelok, 12.3.2012

 • stretnutie s primátorom Nového Mesta nad Váhom
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovné rokovanie v Bratislave

 

Utorok, 13.3.2012

 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • pracovné stretnutie ohľadom statickej dopravy v Trenčíne
 • účasť na výročnej členskej schôdzi Slovenského zväzu telesne postihnutých

 

Streda, 14.3.2012

 • pracovné rokovanie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícii
 • pracovné rokovanie s prednostom MsÚ
 • účasť na pohrebe

 

Štvrtok, 15.3.2012

 • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • stretnutie s predsedom Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku
 • stretnutie ohľadom územného plánu mesta

 

Piatok, 16.3.2012

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • mimoriadne zasadnutie predstavenstva spoločnosti TVK, a.s.
 • pracovné stretnutie ohľadom predaja pozemkov
 • pracovné stretnutie ohľadom kina Hviezda

 

Pondelok, 19.3.2012

 • pracovné stretnutie – vyjadrenie pre média
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovné stretnutie ohľadom výstavby kostola v Trenčíne
 • pracovné rokovanie v Bratislave

 

Utorok, 20.3.2012

 • pracovné stretnutie k otázke letných terás v meste
 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • pracovné stretnutie ohľadom detských jaslí a tržnice
 • účasť na zasadnutí ustanovujúceho Zhromaždenia delegátov Trenčianskej regionálnej komory SOPK

 

Streda, 21.3.2012

 • služobná cesta – Praha

 

Štvrtok, 22.3.2012

 • pracovné stretnutie s riaditeľmi základných škôl v Trenčíne
 • účasť na zasadnutí komisie životného prostredia, dopravy, investícii a územného plánovania
 • pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom akciovej spoločnosti
 • pracovné stretnutie s dekanom Fakulty zdravotníctva TnUAD

 

Piatok, 23.3.2012

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • pracovné stretnutie ohľadom prenájmu pozemkov mesta
 • osobné pozvanie na krst knihy
 • prijatie tanečníkov za úspešnú reprezentáciu na Majstrovstvách Slovenska 2012 v štandardných tancoch
 • pracovné stretnutie s občanom mesta

 

Sobota, 24.3.2012

 • účasť na koncerte Speváckeho zboru Slovenských učiteľov

 

Pondelok, 26.3.2012

 • účasť na porade prednostu
 • rokovanie Rady RZMOSP
 • pracovné stretnutie s vedúcimi útvaru právneho a stavebného, ŽP, dopravy a investícii
 • Deň otvorených dverí

 

Utorok, 27.3.2012

 • pracovné stretnutie s právnymi zástupcami mesta
 • stretnutie k riešeniu situácie ohľadne projektu Idea Grande
 • účasť na slávnostnom krste knihy Z dejín trenčianskeho zdravotníctva autora MUDr. Františka Jaroša, CSc.
 • účasť na finančnej a majetkovej komisii

 

Streda, 28.3.2012

 • slávnostné odovzdávanie ocenení pre najúspešnejších pedagógov v roku 2011
 • účasť na slávnostnom otváracom ceremoniáli Majstrovstiev SR starších žiakov v ľadovom hokeji
 • pracovná návšteva u starostu obce Haluzice

 

Štvrtok, 29.3.2012

 • služobná cesta Prešov – účasť na rokovaní primátorov krajských miest Slovenskej republiky

 

Piatok, 30.3.2012

 • služobná cesta Prešov – účasť na rokovaní primátorov krajských miest Slovenskej republiky

 

Pondelok, 16.4.2012

 • pracovné stretnutie ohľadom kapitálových príjmov
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ

 

Utorok, 17.4.2012

 • služobná cesta Bratislava

 

Streda 18.4.2012

 • pracovná návšteva 4.ZŠ Veľkomoravská
 • pracovné stretnutie ohľadom budúcnosti areálu MHSL
 • pracovné rokovanie s predsedom predstavenstva developerskej spoločnosti
 • pracovné rokovanie ohľadom územného plánu mesta

 

Štvrtok, 19.4.2012

 • účasť na Sneme Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne
 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva

 

Piatok, 20.4.2012

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovná návšteva ZŠ L.Novomeského
 • pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín