Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2012  

Február

Streda, 1.2.2012

 • zasadnutie krízového štábu
 • pracovné stretnutie ohľadom pripravovaného projektu
 • pracovné stretnutie ohľadom projektu

 

Štvrtok, 2.2.2012

 • pracovné rokovanie na Železniciach Slovenskej republiky – Bratislava
 • zasadnutie Mestskej rady

 

Piatok, 3.2.2012

 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné rokovanie

 

Pondelok, 6.2.2012

 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovné stretnutie s vedúcimi zamestnancami
 • vystúpenie v regionálnom denníku
 • pracovné rokovanie v Bratislave

 

Utorok, 7.2.2012

 • pracovné rokovanie k Bočkovým sadom
 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • pracovné stretnutie ohľadom kultúrnych stredísk
 • pracovné rokovanie ohľadom projektu

 

Streda, 8.2.2012

 • pracovné stretnutie ohľadom dlhodobého problému mesta
 • pracovné stretnutie ohľadom obchodnej zóny
 • pracovné stretnutie ohľadom informačného systému
 • účasť na hodnotiacej členskej schôdzi Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov

 

Štvrtok, 9.2.2012

 • pracovné rokovanie s generálnym riaditeľom akciovej spoločnosti
 • stretnutie ohľadom prevzatia záštity nad koncertom Speváckeho zboru slovenských učiteľov
 • stretnutie s predstaviteľmi Asociácie nepočujúcich Slovenska
 • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

 

Piatok, 10.2.2012

 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie k projektu

 

Pondelok, 13.2.2012

 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícii
 • stretnutie s poslaneckým klubom

 

Utorok, 14.2.2012

 • pracovné stretnutie ohľadom majetku mesta
 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • slávnostné otvorenie výrobnej haly v Trenčíne – Leoni
 • pracovné stretnutie s riaditeľom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
 • stretnutie s poslaneckým klubom

 

Streda, 15.2.2012

 • pracovné stretnutie so zástupcom banky
 • pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva developerskej spoločnosti
 • odovzdávanie cien – Trenčiansky robotický deň
 • časť na prezentácii knihy ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a predsedu KDH Jána Figeľa

 

Štvrtok, 16.2.2012

 • stretnutie ohľadom letnej plavárne
 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 • novoročné stretnutie s poslancami MsZ

 

Piatok, 17.2.2012

 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie s komunikačným tímom

 

Pondelok, 20.2.2012

 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovné rokovanie ohľadom priemyselného parku
 • pracovné stretnutie
 • zasadnutie Správnej rady Beňadik, n.o.

 

Utorok, 21.2.2012

 • pracovné stretnutie k pripravovanému projektu
 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • pracovné stretnutie ohľadom Art Film Festivalu
 • pracovné rokovanie na ŽSR – Bratislava

 

Streda, 22.2.2012

 • účasť na stretnutí podnikateľov a SOPK
 • pracovné stretnutie ohľadom kultúrnych stredísk

 

Štvrtok, 23.2.2012

 • pracovné rokovanie s Duklou Trenčín, a.s.
 • pracovné rokovanie s predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti
 • pracovné stretnutie ohľadom autobusovej stanice
 • účasť na výročnej členskej schôdzi Zväzu vojakov SR

 

Piatok, 24.2.2012

 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • gratulácia februárovým jubilantom

 

Pondelok, 27.2.2012

 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovné stretnutie s hlavnou kontrolórkou
 • Deň otvorených dverí pre občanov 14.00 – 18.00 hod.

 

Utorok, 28.2.2012

 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.

 

Streda, 29.2.2012

 • pracovné stretnutie s viceprimátorkou
 • pracovné stretnutie so starostami obce Trenčianska Teplá, Selec, Mníchová Lehota
 • prijatie študentov partnerských škôl ´s-Hertogenbosch-Rosmalen, Uden (Holandsko) a Piaristické gymnázium J. Braneckého Trenčín
 • pracovné stretnutie s finančným audítorom mesta
 • pracovné rokovanie v Bratislave

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín