Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Rozdelenie okrskov

Obvod č. 1

centrum mesta, Dolné mesto, Sihoť, Opatová, Kubrá, Kubrica.

OKRSOK č. 1

 

sam. inšp. Michal STAŇO

Kontakt:

Tel.: 032/6504 273

Mobil: 0902 911 020

E-mail:  

Ulice a časti mesta: Námestie Sv. Anny, 1. mája, H. Šianec, Kolárova,

Bernolákova, Súdna, Piaristická, K dolnej stanici, M. Nešpora.

 

OKRSOK č. 2

 

sam. inšp. Peter ĎURIŠ

Kontakt:

Tel.: 032/6504 273

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Čerešňový sad, Trenčiansky hrad, H. Šianec,

Pod Brezinou, Partizánska, Nad tehelňou, Pod lesoparkom,J. B. Magina,

D. Krmana, J. Lipského, MUDr. A. Churu, Židovský cintorín, Evanjelický cintorín. 

 

OKRSOK č. 3

sam. inšp. Branislav JEŽÍK

Kontakt:

Tel.: 032/6504 273

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Matúšova, Mierové námestie, Hviezdoslavova,

Palackého, Jaselská, Rozmarínová, Sládkovičova,

Šťúrovo námestie, Hviezdová, Hasičská,  Farská, Marka Aurélia,

V. Zamarovského, Mariánske námestie, Kniežaťa Pribinu.

 

OKRSOK č. 4

sam. inšp. Michal PŠENKA

Kontakt:

Tel.: 032/6504 273

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: M. Rázusa, Hodžova, Nábrežná, Mládežnícka,

Švermova, Hurbanova, Gen. Goliana, Smetanova, Komenského,

Študentská.

 

OKRSOK č. 5

 

sam. inšp. Marián JANČOVIČ

Kontakt:

Tel.: 032/6504 273

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Gen. M. R. Štefánika, Kukučínova, Železničná,

Kragujevackých hrdinov, Park M. R. Štefánika, Sadová. 

 

OKRSOK č. 6

sam. inšp. Karol OLEŠÁK

Kontakt:

Tel.: 032/6504 273

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: M. Rázusa, Hodžova, Nábrežná,

Kpt. Nálepku, Švermova, Hurbanova, Gen. Goliana, Vodárenská,

17. novembra, Holubyho námestie, Gen. Viesta, Jiráskova.

 

OKRSOK č. 7

OKRSOK č. 8

 

sam. inšp. Ľuboš KOSEC

Kontakt:

Tel.: 032/6504 273

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

OKRSOK č. 7

Ulice a časti mesta: Považská, Hodžova, Šoltésovej, Osvienčimská,

Gagarinova, M. Turkovej.

OKRSOK č. 8

Ulice a časti mesta: Považská, Žilinská, Brigádnická, Pri Tepličke,

Pod Skalkou, Jasná, Tichá ulička, Opatovská cesta, Clementisova,

Kraskova, Pádivého, Sibírska, Armádna, Pod čerešňami, Odbojárov.

 

OKRSOK č. 9

 

sam. inšp. Roman ŽITŇANSKÝ 

Kontakt:

Tel.: 032/6504 273

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Gen. M. R.Štefanika, K výstavisku, Pod Sokolice,

Pred poľom, Súvoz, Kubranská, K zábraniu.

OKRSOK č. 10

sam. inšp. Ján MIHÁL 

Kontakt:

Tel.: 032/6504 273

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Kubrá, Kubranská, Kubrická, Pod lipami, Rovná, Zelnica,

M. Hricku, Na kameni, J. Derku, J. Fabu, Za humnami, Dubová, záhr. osada Dubník,

záhr. osada Skalničky, záhr. osada Volavé.

 

OKRSOK č. 11

sam. inšp. Peter MARGETÍN 

Kontakt:

Tel.: 032/6504 273

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Opatovská cesta, Opatová, Potočná, 10. apríla,

Horeblatie, Mlynská, Niva, Mníšna, Pod driením. 

Obvod č. 2

sídlisko JUH I a II, Lesopark Brezina, Noviny, Trenčianske Biskupice,

Nozdrkovce.

OKRSOK č. 1

 

sam. inšp. Simona BARTOŠOVÁ

Kontakt:

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Jesenského, Jilemnickeho, Kuzmányho, Moyzesova,

Kmeťová, Dolný Šianec, Nemocničná, Panenská, Električná, Legionárska,

K dolnej stanici.

 

OKRSOK č. 2

sam. inšp. Patrik ČECH

Kontakt:

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Partizánska, Soblahovská, Olbrachtova, Zelená,

Kúty, Dolný Šianec, J. Kráľa, Tatranská, Krátka, Nová, Cintorínska,

Záhradnícka, Hlavný cintorín. 

 

OKRSOK č. 3

 sam. inšp. Martin OBDRŽAL

Kontakt:

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Legionárska, Soblahovská, Inovecká, Dlhé Hony,

28. októbra, Kalinčiakova, Lidická, kpt. Jaroša, Osloboditeľov, Družstevná,

Bezručova, Beckovská, Východná, OD Kaufland.

 

OKRSOK č. 4

sam. inšp. Marián MIŠKOVSKÝ 

Kontakt:

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Električná, Legionárska, Rybárska, Karpatská,

J. Zemana, Poľná, Puškinova, Palárikova, Narcisová, Sasinkova,

Riznerova, Nové prúdy, Stromová, Javorinská.

 

OKRSOK č. 5

sam. inšp. Miloš KUBÁNYI

Kontakt:

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Dlhé Hony, Strojárenská, Družstevná, Bezručova,

kpt. Jaroša, Veterná, Ovocná, Slnečné námestie, Sama Chalúpku,

Východná, Pod Juhom, OD: COOP Jednota, LIDL, OBI, Ku štvrtiam, Na Zongorke 

 

OKRSOK č. 6

sam. inšp. Tomáš OMACHEL

Kontakt:

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Biskupická, Legionárska, Záhumenská, Legionárska,

Karpatská, Bottova, Úzka, Puškinova, HM TESCO, OC LAUGARICIO,

Nozdrkovce.

 

OKRSOK č. 7

sam. inšp. Patrik ČECH

Kontakt:

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Saratovská, Dom smútku, Západná, NS Južanka,

T.Vansovej, L. Novomeského, J. Halašu, Šmidkeho.

 

OKRSOK č. 8

 

sam. inšp. Martin BEČÁR

Kontakt:

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Gen. L. Svobodu, Východná, Lavičková, Kyjevská,

M. Bela, ZŠ Východná, Kostol sv. Rodiny, Halalovka, Južná, Východná,

záhradkárska osada „Chrásť“.

 

OKRSOK č. 9

 

sam. inšp. Peter BETÁK

Kontakt:

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Gen. L. Svobodu, T. Vansovej, Liptovská, Bazovského,

Šafárikova, ZŠ L. Novomeského, Domov dôchodcov - Liptovská.

 

OKRSOK č.10

 

sam. inšp. Martin BEČÁR

Kontakt:

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Lesopark Brezina – náučný chodník,

kyslíková dráha, Pod Brezinou, Dušová dolina, Hotel Brezina,

chodník sever, Kozí vrch,Pamätník umučených na Brezine,

záhradkárska osada Pod Brezinou, ulica Partizánska.

Obvod č. 3

Záblatie, Zlatovce, Nové Zlatovce, Istebník, Orechové.

OKRSOK č. 1

sam. inšp. Marcel KOSTIFAL  

Kontakt:

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta:

Zlatovce: Hanzlíkovská, Detská, Na dolinách, Poľovnícka, Jarná, Severná,

K mlynisku, Malozáblatská, Kňažské

Záblatie: Dolné Pažite, Sigôtky, Záblatská, Rybáre, Pri parku, Ku kyselke,

Poľnohospodárska. 

 

OKRSOK č. 2

 

sam. inšp. Zdenko ČAKLOŠ 

Kontakt:

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Istebnícka, Záhradná, Ružová, Podjavorinskej,

Medňanského, Jánošíkova, Kasárenská, Jahodová, Majerská, Na kamenci,

Jána Prháčka, Šafránová, Slivková, Hlavná, Na vinohrady, Okružná, Na záhrade

 

OKRSOK č. 3

sam. inšp. Štefan ŽIGO 

Kontakt:

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,  

Ulice a časti mesta: Vlárska cesta, Chotárna, Kvetinová,

Žabinská (od železničnej trate smer Orechové),M. Kišša,

Radlinského, Lesnícka, Na záhumní, Súhrady, Široká,

Hrabovská cesta, Hrádzová.

 

OKRSOK č. 4

sam. inšp. Peter POČAROVSKÝ 

Kontakt:

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Bratislavská(od Staničná smer Záblatie),

Bavlnárska, Kožušnícka, Zlatovská(od križ. Piešťanská smer

diaľničný privádzač),Brnianska(medzi Bratislavská a Zlatovská),

Prúdy, Brezová, Obchodná, Javorová, Višňová, Lipová, Jedľová,

Vážska, Orgovánová.

 

OKRSOK č. 5

sam. inšp. Róbert MALÍK 

Kontakt:

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Ľ. Stárka(od Bratislavská smer stavidlá), Brnianska

(medzi Zlatovská a Ľ. Stárka), Veľkomoravská( od Piešťanská smer OZETA),

záhradkárska osada Váh, záhradkárska osada OZETA.

 

OKRSOK č. 6

sam. inšp. Miroslav BALÁŽ

Kontakt:

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Továrenská, Bratislavská(od kruhový objazd

LIDL po Staničná),Staničná, Školská, Kvetná, Duklianskych hrdinov, 

Hollého, Súťažná, Veľkomoravská(medzi Piešťanská a Bratislavská).

 

OKRSOK č. 7

  

sam. inšp. Róbert MALÍK

Kontakt:

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Žabinská(medzi žel. traťou a Bratislavská),

Vladimíra Roya, Ľ. Stárka(medzi žel. traťou a Bratislavská), Bratislavská

(od cestného mosta po kruhový objazd LIDL), Rastislavova,

Svätoplukova, Brančíkova, Piešťanská, Zlatovská(medzi Piešťanská a Bratislavská)

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín