Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2012  

Január

Pondelok 9.1.2012

 • porada prednostu
 • pracovné stretnutie s vedúcim Útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícii
 • pracovné rokovanie v Bratislave

 

Utorok 10.1.2012

 • pracovné stretnutie s riaditeľom SOPK
 • pracovné stretnutie s vedúcim Útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícii

 

Streda 11.1. 2012

 • pracovné stretnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • pracovné stretnutie s právnymi zástupcami mesta

 

Štvrtok 12.1.2012

 • pracovné stretnutie k projektu
 • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • novoročné stretnutie starostov a primátorov, TVS.a.s.

 

Piatok 13.1.2012

 • novoročné stretnutie primátora so zamestnancami MsÚ
 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP

 

Pondelok 16.1.2012

 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pohreb Generálmajora Jána Strculu
 • služobná cesta Bratislava

 

Utorok 17.1.2012

 • pracovné rokovania v Bratislave
 • pracovné stretnutie so správcami Spoločenstiev vlastníkov bytov – kino Hviezda

 

Streda 18.1.2012

 • pracovné rokovanie s Krajským pozemkovým úradom
 • stretnutie so Slovenským zväzom telesne postihnutých
 • pracovné rokovanie k dlhodobému problému mesta
 • pracovné rokovanie k optimalizácii MHD
 • pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti reklamných zariadení
 • stretnutie s predstaviteľmi projektu

 

Štvrtok 19.1.2012

 • pracovné stretnutie so Slovenským zväzom záhradkárov
 • pracovné stretnutie s predstaviteľmi banky
 • pracovné rokovanie k projektu mesta
 • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie s konateľom Synot Gastro Slovakia, s.r.o.
 • novoročné stretnutie s poslancami MsZ

 

Piatok 20.1.2012

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutie s riaditeľom akciovej spoločnosti

 

Pondelok, 23.1.2012

 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutie s členom finančnej a majetkovej komisie
 • pracovné stretnutie s riaditeľom TVK, a.s.
 • pracovné rokovanie v Bratislave

 

Utorok, 24.1.2012

 • stretnutie s poslancom MsZ
 • pracovné rokovanie k MHD
 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • stretnutie s predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti
 • stretnutie s poslaneckým klubom
 • pracovná večera s predsedom predstavenstva TVS, a.s.
 • stretnutie s poslaneckým klubom

 

Streda 25.1.2012

 • pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta
 • 1.zasadnutie okrskových volebných komisií k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky
 • verejná diskusia o stave modernizácie železnice a jej vplyve na prepojenie centra mesta s nábrežím

 

Štvrtok, 26.1.2012

 • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

 

Piatok, 27.1.2012

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • tlačová konferencia s novinármi
 • zasadnutie komisie na verejné obstarávanie TVK, a.s.
 • prijatie pri príležitosti životného jubilea
 • pracovné rokovanie ohľadom projektu

 

Pondelok,  30.1.

 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • Deň otvorených dverí pre občanov

 

Utorok, 31.1.2012

 • pracovné rokovanie na Krajskom pozemkovom úrade Trenčín
 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • pracovné rokovanie k MHD Trenčín
 • pracovné stretnutie s aktivistami
 • stretnutie s poslaneckým klubom

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín