Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2011  

December

Pondelok 5.12.
 • pracovné stretnutie
 • pracovné rokovania – Bratislava

 

Utorok 6.12.

 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • stretnutie Konfederácie politických väzňov
 • pracovné stretnutie s Hoss Corp, a.s.
 • pracovné stretnutie ohľadom projektu

 

Streda 7.12.

 • zasadnutie komisie na verejné obstarávanie – TVK, a.s.
 • účasť na Akadémii 3.veku
 • zasadnutie predstavenstiev TVK, a.s. a TVS, a.s.

 

Štvrtok 8.12.

 • pracovné stretnutie k majetku mesta
 • pracovné stretnutie – Služby pre bývanie, s.r.o.
 • zasadnutie Mestskej rady

 

Piatok 9.12.

 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP

 

Pondelok 12.12.

 • pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom akciovej spoločnosti

 • pracovné rokovanie ohľadom mestských novín

 • Mestská rada

 

Utorok 13.12.

 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta

 • zhromaždenie Rady starostov

 • účasť na kultúrnom podujatí Vianoce v Aktivity

 

Streda 14.12.

 • pracovné stretnutie s Jednotou Sokol Trenčín

 • pracovné stretnutie s predstaviteľmi Trenčianskej nadácie

 • pracovné rokovanie

 

Štvrtok 15.12.

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva

 

Piatok 16.12.

 • pracovné rokovanie so zástupcami ZO SLOVES

 

Pondelok 19.12. - Piatok 23. 12.

 • stretnutia so zamestnancami jednotlivých útvarov MsÚ

 

Utorok 27.12. – Piatok 30.12.

 • dovolenka

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín