Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  ROK 2012  

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2012 - 2014

      schválený uznesením č. 338 MsZ v Trenčíne dňa 15.12.2011 

  Textová časť (zobrazí sa v novom okne)

  Príjmy na rok 2012, tabuľková časť (zobrazí sa v novom okne)

  Výdavky na rok 2012, tabuľková časť (zobrazí sa v novom okne)

  Sumarizácia na rok 2012, tabuľková časť (zobrazí sa v novom okne)

  Príjmy na roky 2012 - 2014, tabuľková časť (zobrazí sa v novom okne)

  Výdavky na roky 2012 - 2014, tabuľková časť (zobrazí sa v novom okne)

  Sumarizácia na roky 2012 - 2014, tabuľková časť (zobrazí sa v novom okne)

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín