Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  

ROK 2012

  Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2012 - 2014, schválený uznesením č. 338 MsZ dňa 15.12.2011

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012, schválená uznesením č. 359 MsZ dňa 16.2.2011 (zobrazí sa v novom okne)

 Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012, schválená uznesením č. 137 MsZ dňa 19.4.2012 (zobrazí sa v novom okne)

Rozpočtový harmonogram na rok 2012 (zobrazí sa v novom okne)

 Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012, schválená uznesením č. 463 MsZ dňa 22.6.2012 

 Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012, schválená uznesením č. 537 MsZ dňa 30.7.2012 (zobrazí sa v novom okne)

 Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012, schválená uznesením č. 609 MsZ dňa 21.9.2012

 Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012, schválená uznesením č. 619 MsZ 29.11.2012

 Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012, schválená uznesením č. 677 MsZ 12.12.2012

 Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2012, schválená na MsZ dňa 21.9.2012

 Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2012, schválený uznesením č. 888 na MsZ dňa 13.6.2013

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín