Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2011  

November

Streda, 2. 11.

 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie s poslancom MsZ

 

Štvrtok, 3.11.

 • vystúpenie na kooperačnom stretnutí slovenských a rakúskych firiem

 • zasadnutie Mestskej rady

 • pracovné stretnutie ohľadom projektu

 • stretnutie s predstaviteľmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

 

Piatok, 4.11.

 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • zasadnutie predstavenstve TVK, a.s.
 • Slávnostné ocenenie tenistiek z TK TENKUR Trenčín za postup do Slovenskej Extraligy žien

 

Pondelok, 7.11.

 • pracovné stretnutie

 • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

 • pracovné rokovania – Bratislava

 

Utorok,  8.11.

 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta

 • pracovné rokovanie k rozpočtu

 • pracovné stretnutie s poslancom MsZ

 • účasť na slávnostnom vyhlásení TREND TOP 2011 - Bratislava

 

Streda, 9.11.

 • pracovné stretnutie k pripravovanému projektu
 • pracovné stretnutie k plánovanej diskusii s obyvateľmi a podnikateľmi
 • zasadnutie komisie na verejné obstarávanie (TVK, a.s.)
 • pracovné rokovanie predstavenstva TVK, a.s. a TVS a.s.

 

Štvrtok, 10.11

 • pracovné stretnutie
 • pracovné stretnutie s projektovým manažérom regionálnych novín
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné rokovanie k rozpočtu

 

Piatok, 11.11.

 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné rokovanie so SAD Trenčín, a.s.
 • účasť na oslavách 20.výročia založenia ODM - Bratislava

 

Pondelok, 14.11.

 • pracovné rokovanie s HK Dukla Trenčín
 • pracovné stretnutie s prednostom Krajského úradu ŽP Trenčín
 • pracovné stretnutie s vedením mesta

 

Utorok, 15.11.

 • brífing s médiami
 • pracovné stretnutie ohľadom projektu
 • zhromaždenie starostov SpSÚ
 • pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom akciovej spoločnosti
 • účasť na výročnej schôdzi Zväzu telesne postihnutých

 

Streda, 16.11.

 • pracovné stretnutie s viceprimátorkou
 • účasť na slávnostnom programe pri príležitosti 50.výročia vzniku SPŠ stavebnej v Trenčíne
 • pracovné stretnutie ohľadom projektu
 • účasť na Oslavách slobody - spomienske na 17. november

 

Piatok, 18.11.

 • dovolenka

 

Pondelok, 21.11.

 • pracovné stretnutie ohľadom projektu

 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ

 • Deň otvorených dverí - stretnutia s občanmi

 

Utorok, 22.11.

 • pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti
 • pracovné stretnutie
 • pracovné rokovania v Bratislave

 

Streda, 23.11.

 • pracovné stretnutie s viceprimátorkou
 • pracovné stretnutie ohľadom projektu
 • stretnutie s poslancami MsZ

 

Štvrtok, 24.11.

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 • stretnutie so zástupcami Jednoty dôchodcov na Slovensku
 • stretnutie so zástupcami Klubu dôchodcov Mierové námestie

 

Piatok, 25.11.

 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie ohľadom projektu
 • prijatie zástupcov partnerských škôl v rámci projektu Comenius

 

Pondelok,  28. 11. 2011

 • pracovné rokovanie k rozpočtu
 • stretnutie s Klubom dôchodcom Mierové námestie

 

Utorok 29. 11. 2011

 • pracovné stretnutie s generálnou riaditeľkou akciovej spoločnosti
 • brífing s médiami
 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • účasť na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisie

 

Streda 30.11.2011

 • pracovné stretnutie s viceprimátorkou
 • pracovné rokovanie

 

Štvrtok 1.12.2011

 • pracovné stretnutie k plánovaným projektom
 • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

 

Piatok 2.12.2011

 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • účasť na besede Projekty a vízie mestskej časti Opatová

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín