Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2011  

Október

Pondelok, 3.10.

 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovné stretnutie s billboardovou spoločnosťou
 • pracovné stretnutie s viceprimátorkou
 • pracovné rokovania Bratislava

 

Utorok, 4.10.

 • brífing s médiami
 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • pracovné stretnutie s občianskym združením Aktivita Centrum Trenčín
 • zasadnutie komisie na verejné obstarávanie (TVK, a.s.)

 

Streda, 5.10.

 • pracovné stretnutie s viceprimátorkou
 • pracovné rokovanie
 • pracovné stretnutie so Slovenským zväzom záhradkárov
 • pracovné stretnutie s prednostom Krajského úradu životného prostredia

 

Štvrtok, 6.10.

 • zhromaždenie starostov SpSÚ
 • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

 

Piatok, 7.10.

 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie so stavebnou spoločnosťou
 • slávnostné ocenenie Hádzanárského klubu Štart Trenčín

 

Pondelok, 10.10.

 •  služobná cesta do Prahy - účasť na podujatí Architekture Week

 

Utorok, 11.10.

 • služobná cesta do Prahy - účasť na podujatí Architekture Week

 

Streda, 12.10.

 • pracovné stretnutie s viceprimátorkou

 • pracovné stretnutie

 

Štvrtok, 13.10.

 • pracovné stretnutie
 • mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

 

Piatok, 14.10.

 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP

 

Pondelok, 17.10.

 • účasť na stretnutí „Jubilanti 2011“  - Združenie kresťanských seniorov Slovenska
 • pracovné stretnutie ohľadom projektu
 • Deň otvorených dverí  - stretnutia s občanmi

 

Utorok, 18.10.

 • brífing s médiami
 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • pracovné rokovanie s predstaviteľmi TVS, a.s.
 • účasť na stretnutí „Jubilanti 2011“ – Jednota dôchodcov

 

Streda, 19.10.

 • účasť na slávnostnom odovzdávaní autobusov – SAD Trenčín, a.s.
 • pracovné rokovanie
 • pracovné stretnutie ohľadom projektu
 • pracovné stretnutie s poslancom  MsZ

 

Štvrtok, 20.10.

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termín

 • účasť na slávnostnom zahájení výstavy – Gallery QEX

 

Piatok, 21.10.

 • rýchla operatívna porada

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP

 

Pondelok, 24.10.

 • Služobná cesta

 

Utorok, 25.10.

 • Pracovné rokovanie s akciovou spoločnosťou
 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • pracovné stretnutie s investorom
 • pracovné stretnutie ohľadom majetku mesta
 • účasť na slávnostnom otvorení filiálky Oberbank v Trenčíne

 

Streda, 26.10.

 • pracovné rokovanie na Ministerstve v Bratislave
 • pracovné stretnutie so zástupcami regionálneho týždenníku
 • účasť na stretnutí Klubu darcov Trenčianskej nadácie

 

Štvrtok, 27.10.

 • stretnutie s poslancom MsZ
 • stretnutie so zástupcami Združenia kresťanských seniorov Slovenska
 • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • stretnutie s bezdomovcami ohľadom nocľahárne

 

Piatok, 28.10.

 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie so zástupcom banky
 • pracovné rokovanie v Bratislave

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín