Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2011  

September

2. september, piatok

 • plánovaná dovolenka

 

5. september, pondelok

 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovné stretnutie s prednostom SpSÚ
 • pracovné rokovania Bratislava

 

6. september, utorok

 • brífing s médiami
 • rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti
 • pracovné stretnutie s občianskym združením Aktivita Centrum Trenčín

 

7. september, streda

 • pracovné stretnutie s viceprimátorkou
 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.

 

8. september, štvrtok

 • pracovné stretnutie ohľadom spolupráce s mestom
 • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

 

9. september, piatok

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • operatívna porada
 • slávnostné položenie základného kameňa stavby „I/61 Trenčín – most“

 

12. september, pondelok

 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovné stretnutie s vedúcou ekonomického útvaru
 • Deň otvorených dverí pre občanov

 

13. september, utorok

 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • pracovné stretnutie
 • pracovné stretnutie ku konferencii TREND Komunálny manažment 2011
 • pracovné stretnutie ohľadom Vianočných trhov

 

14. septembr, streda

 • pracovné rokovanie s viceprimátorkou
 • pracovné stretnutie so starostom obce

 

16. september, piatok

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • ranná operatívna porada
 • pracovné stretnutie

 

19. september, pondelok

 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ
 • pracovné stretnutie s prednostom SpSÚ
 • pracovné rokovania Bratislava

 

20. september, utorok

 • brífíng s médiami
 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • pracovné stretnutie so zástupcami Dexia banky
 • pracovné stretnutie

 

21. september, streda

 • pracovné rokovanie s viceprimátorkou mesta
 • pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom SAD Trenčín, a.s.

 

22. september, štvrtok

 • účasť na konferencii TREND Komunálny manažment 2011

 

23. september, piatok

 • služobná cesta do Bratislavy

 

26. september, pondelok

 • zasadnutie Rady starostov

 • pracovné stretnutie s prednostom MsÚ

 • pracovné rokovanie – Služby pre bývanie, s.r.o.

 • pracovné stretnutie so zamestnancami mesta

 • stretnutie s poslaneckým klubom SMER-SD

 

27. september, utorok

 • pracovné stretnutie so zamestnancami MsP

 • stretnutie s poslancom MsZ

 • pracovné stretnutie s primátorom Nového Mesta nad Váhom

 • pracovné stretnutie

 

28. september, streda

 • pracovné stretnutie s viceprimátorkou
 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.

 • pracovné rokovanie v Bratislave

 

29. september, štvrtok

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 • rokovanie združenia K8

 

30. september, piatok

 • rokovanie združenia K8 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín