Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2011  

Júl

piatok, 1. júl

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie s riaditeľom festivalu Architecture Week Praha
 • slávnostné otvorenie podchodu Električná

 

sobota, 2.júl

 • otvorenie 20.ročníka podujatia Meč Matúša Čáka

 

pondelok, 4. júl

 • predstavenstvo TVK, a.s.
 • pracovné rokovanie

 

streda, 6. júl

 • predstavenstvo TVK, a.s.
 • pracovná cesta do Bratislavy

 

štvrtok, 7. júl

 • pracovné stretnutie
 • pracovné stretnutie k billboardom
 • pracovné stretnutie
 • otvorenie výstavy karikatúr na Mierovom námestí

 

piatok, 8. júl

 • účasť na festivale Bažant Pohoda

 

pondelok, 11. júl

 • operatívna porada
 • prijatie zástupcov spoločnosti AUO
 • služobná cesta do Bratislavy

 

utorok,  12. júl

 • brífing s médiami
 • porada vedenia mesta
 • stretnutie s poslancom MsZ
 • pracovné stretnutie s prednostom SpSÚ

 

streda, 13. júl

 • stretnutie s primátorom Novej Dubnice
 • pracovné stretnutie ohľadom billboardov
 • rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • pracovné stretnutie k územnému plánu mesta

 

štvrtok, 14. júl

 • pracovné rokovanie
 • stretnutie s poslancami MsZ

 • pracovné stretnutie s rektorom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka

 

piatok, 15. júl

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné rokovanie

 

pondelok, 18. júl

 • ranná operatívna porada

 • stretnutie ohľadom kultúrneho podujatia

 • pracovné rokovanie

 • pracovné stretnutie – Bratislava

 

utorok, 19. júl

 • pracovné stretnutie
 • rozhovor pre média
 • pracovné stretnutie so zamestnancami mesta

 

streda, 20. júl

 • rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • pracovné stretnutie s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

štvrtok, 21. júl

 • účasť na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

 

piatok, 22. júl

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • prijatie veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky s delegáciou

 

pondelok, 25. júl

 • služobná cesto do Bratislavy
 • účasť na slávnostnom otvorení Trenčianskych historických slávností

 

utorok, 26. júl

 • brífing s médiami
 • pracovné stretnutie
 • porada vedenia mesta

 

streda, 27. júl

 • služobná cesta do Nitry

 

štvrtok, 28. júl

 • mimoriadne zasadnutie MsZ
 • stretnutie s občanmi - vopred dohodnuté termíny  

 

piatok, 29. júl

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP

 

sobota, 30. júl

 • slávnostné otvorenie galaprogramu Trenčianskych hradných slávností

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín