Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2011  

Jún

streda, 1. jún

 • pracovné stretnutie s billboardovou spoločnosťou
 • pracovný obed s vedením Trenčianskej univerzity A. Dubčeka
 • pracovné stretnutie
 • pracovné rokovanie so zástupcami Synot Gastro Slovakia, s.r.o.

 

štvrtok, 2. jún

 • služobná cesta do Bratislavy

 

piatok, 3. jún

 • účasť na slávnostnom otvorení Celoslovenskej konferencie, Sekcie sociálnych sestier a pracovníkov
 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • účasť na diskusii k festivalu Gympelrock

 

pondelok, 6. jún

 • pracovné rokovanie
 • ranná operatívna porada

 

utorok, 7. jún

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP
 • pracovné stretnutie s veriteľom
 • pracovné rokovanie k územnému plánu

 

streda, 8. jún

 • zasadnutie predstavenstva TVK, a.s.
 • rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • pracovné stretnutie s veriteľom

 

štvrtok, 9. jún

 • slávnostné otvorenie Okresnej paralympiády
 • porada vedenia mesta
 • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny

 

piatok, 10. jún

 • pracovné stretnutie

 

sobota, 11. jún

 • účasť na podujatí Trenčianske folklórne slánosti

 

nedeľa, 12.jún

 • účasť na podujatí Korzo mladých

 

pondelok, 13. jún

 • pracovné stretnutie k verejnému osvetleniu
 • pracovné stretnutie s občianskym združením Aktivita Centra Trenčín
 • pracovné rokovanie s Jednota SOKOL Trenčín
 • pracovné rokovanie s bankovou inštitúciou v Bratislave

 

utorok, 14. jún

 • pracovné stretnutie ohľadom projektu
 • brífing s médiami
 • pracovná porada vedenia mesta
 • pracovné stretnutie k športovej hale

 

streda, 15. jún

 • pracovné rokovanie s investorom
 • pracovné stretnutie s právnymi zástupcami mesta
 • prijatie účastníkov medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia Ora et Ars
 • zasadnutie Mestskej rady

 

štvrtok, 16. jún

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva

 

piatok, 17.jún

 • služobná cesta do Prahy

 

pondelok, 20. jún

 • poskytnutie rozhovoru pre média
 • Deň otvorených dverí 14.00 - 18.00 hod

 

utorok, 21. jún

 • pracovné rokovanie s akciovou spoločnosťou
 • porada vedenia mesta

 

streda, 22. jún

 • pracovné stretnutie ohľadom pripravovaných projektov
 • rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • pracovné stretnutie
 • stretnutie so ZUŠ Karola Pádivého

 

štvrtok, 23. jún

 • ocenenie najýraznejších detských osobností mesta Trenčína
 • slávnostné prijatie trenčianskych florbalistov - držiteľov titulu Majstri Sloenska o fvlorbale - extraliga mužov
 • prijatie vedenia spoločnosti AU Optronics

 

piatok, 24. jún

 • rokovanie Združenia K8

 

pondelok, 27. jún

 • účasť na otvorení výstavy Taiwan Sublime

 

utorok, 28. jún

 • brífing s médiami
 • účasť na slávnostnom otvorení výrobnej prevádzky AU Optronics Slovakia s.r.o.
 • porada vedenia mesta
 • rokovanie s právnymi zástupcami mesta

 

streda, 29. jún

 • zasadnutie Rady starostov

 

štvrtok, 30. jún

 • pracovné stretnutie
 • pracovné stretnutie so starostkou obce Soblahov

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín