Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2011  

Apríl

4. apríl, pondelok 

      

 • stretnutie so zástupcami médií
 • účasť na zhromaždení študentov                               

5. apríl, utorok

 

 • pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ
 • pracovné rokovanie
 • služobná cesta Bratislava

6. apríl, streda

 

 

 • pracovné stretnutie ohľadne projektu
 • pracovné stretnutie s právnymi zástupcami mesta
 • pracovné stretnutie s poslancom MsZ

7. apríl, štvrtok

 

 

 • zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 • pracovné rokovanie
 • pracovné stretnutie
 • návšteva Klubu dôchodcov v Trenčíne

8. apríl, piatok

 

 

 • ranná operatívna porada
 • stretnutie so zamestnancom mesta
 • pracovné stretnutie
 • Pietny akt pri príležitosti oslobodenia Trenčína na Brezine

 

11. apríl, pondelok

 

 • pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ
 • rokovanie k problému
 • operatívna porada

12. apríl, utorok

 

 

 

 

 • pracovné rokovanie s veriteľom
 • pracovné stretnutie s právnou firmou
 • pracovné rokovanie so zamestnancami MsÚ
 • prijatie pri príležitosti životného jubilea
 • pracovné stretnutie k projektu mesta
 • pracovné rokovanie k územnému plánu
 • stretnutie s občanmi
13. apríl, streda
 • pracovné stretnutie
 • pracovné stretnutie
14. apríl, štvrtok
 • dovolenka
15. apríl, piatok 
 • dovolenka

 

18. apríl, pondelok
 • dovolenka
19. apríl, utorok
 • pracovné rokovanie so zamestnancami MsÚ
 • pracovné stretnutie s Trenčianskou nadáciou
 • pracovné stretnutie s primátorkou Prievidze
 • prijatie najlepších športovcov mesta Trenčín
 • stretnutie so zástupcami ZO SLOVES

 

20. apríl, streda

 

 • rokovanie so zástupcami ZO SLOVES
 • pracovné stretnutie s právnou firmou
 • stretnutie s poslancami MsZ

21. apríl, štvrtok

 

 • rokovanie s veriteľom
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP

 

22. - 25. apríl
 •  veľkonočné sviatky

 

26. apríl, utorok

 

 

 

 • pracovné rokovanie so zástupcami ZO SLOVES
 • pracovné stretnutie s Trenčianskou nadáciou
 • pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ
 • pracovné rokovanie
 • pracovné stretnutie

27. apríl, streda

 

 

 

 • pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ
 • pracovné stretnutie s KR PZ
 • prijatie zástupcov SOČ
 • pracovné stretnutie ohľadom kultúrnych akcií
 • pracovné stretnutie ohľadom projektu

28. apríl, štvrtok

 

 

 

 

 • pracovné rokovanie so zástupcami ZO SLOVES

 • pracovné stretnutie - právny spor

 • pracovné rokovanie k projektu

 • pracovné stretnutie

 • účasť na odovzdávaní cien SOČ

29. apríl, piatok

 

 

 

 

 

 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP

 • ranná operatívna porada

 • tlačová konferencia

 • pracovné stretnutie s členom predstavenstva banky

 • pracovné stretnutie ohľadom projektu

 • účasť na predstavení FS Trenčan „pani profesorke z lásky“

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín