Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Mestské zastupiteľstvo  

Harmonogram zasadnutí mestského zastupiteľstva, komisií MsZ a VMČ

Harmonogram zasadnutí komisií MsZ a VMČ na rok 2017

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín