Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  O meste  Fotogaléria  Podujatia  2011  

Výstava Uhoľ pohľadu

Trenčianske múzeum poskytlo svoj výstavný priestor pre výstavu Uhol pohľadu, ktorú pripravil Ateliér Ø fotografie z Katedry fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Výstava prezentuje práce študentov Ateliéru Ø fotografie, ktoré vznikli v závere roka 2010. Projekt reflektuje rôzne uhly pohľadov inšpirované viacerými teoretikmi a autormi zaoberajúcimi sa otázkami idendity fotografického fotografického média. V jednotlivých prácach sa premietajú aj východiská a koncepčné zameranie ateliéru. V ateliéri sa systematicky pracuje na krátkodobých a dlhodobých projektoch venovaných problémom súčasného umenia a konkrétna tematizácia je cielená k otázkam samotnému pojmu a definície fotografie. Hlavným ťažiskovým zámerom koncepcie ateliéru je orientácia na takzv. myslenie fotografiou, myslenie fotografickým obrazom. Jedná sa o prepojenie teoretických, filozofických a psychologických poznatkov o fotografickom médiu priamo s vizuálnou fotografickou praxou. Študenti vo svojich individuálnych projektoch venovali pozornosť výskumu zobrazovacieho jazyka fotografie, analýze pojmu fotografického média a samotného fotografického obrazu. Projekt je výsledkom študentských experimentov na širokom poli definície pojmu fotografie a zároveň veľmi osobných výpovedí o otázkach a problémoch súčasnej generácie mladých autorov.

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín