Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  ROK 2011  

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2011 - 2013

  Bežné príjmy (zobrazí sa v novom okne)

  Kapitálové príjmy (zobrazí sa v novom okne)

  Program 1: Manažment a plánovanie (zobrazí sa v novom okne)

  Program 2: Propagácia a cestovný ruch (zobrazí sa v novom okne)

  Program 3: Interné služby mesta (zobrazí sa v novom okne)

  Program 4: Služby občanom (zobrazí sa v novom okne)

  Program 5: Bezpečnosť (zobrazí sa v novom okne)

  Program 6: Doprava  (zobrazí sa v novom okne)

  Program 7: Vzdelávanie (zobrazí sa v novom okne)

  Program 8: Šport (zobrazí sa v novom okne)

  Program 9: Kultúra (zobrazí sa v novom okne)

  Program 10: Životné prostredie (zobrazí sa v novom okne)

  Program 11: Sociálne služby (zobrazí sa v novom okne)

  Program 12: Rozvoj mesta a bývanie (zobrazí sa v novom okne)

  Sumarizácia programov 1-12 (zobrazí sa v novom okne)

  Bežné príjmy, viacročný rozpočet (zobrazí sa v novom okne)

  Kapitálové príjmy, viacročný rozpočet (zobrazí sa v novom okne)

  Program 1: Manažment a plánovanie, viacročný rozpočet (zobrazí sa v novom okne)

  Program 2: Propagácia a cestovný ruch, viacročný rozpočet (zobrazí sa v novom okne)

  Program 3: Interné služby mesta, viacročný rozpočet (zobrazí sa v novom okne)

  Program 4: Služby občanom, viacročný rozpočet (zobrazí sa v novom okne)

  Program 5: Bezpečnosť, viacročný rozpočet (zobrazí sa v novom okne)

  Program 6: Doprava, viacročný rozpočet (zobrazí sa v novom okne)

  Program 7: Vzdelávanie, viacročný rozpočet (zobrazí sa v novom okne)

  Program 8: Šport, viacročný rozpočet (zobrazí sa v novom okne)

  Program 9: Kultúra, viacročný rozpočet (zobrazí sa v novom okne)

  Program 10: Životné prostredie, viacročný rozpočet (zobrazí sa v novom okne)

  Program 11: Sociálne služby, viacročný rozpočet (zobrazí sa v novom okne)

  Program 12: Rozvoj mesta a bývanie, viacročný rozpočet (zobrazí sa v novom okne)

  Sumarizácia programov 1-12, viacročný rozpočet (zobrazí sa v novom okne)

  Programový rozpočet Mesta Trenčín - textová časť (zobrazí sa v novom okne)

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín