Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  ROK 2005  

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2005

 schválený uznesením č. 723 MsZ dňa 27.4.2006

  Bežné príjmy (zobrazí sa v novom okne)

  Kapitálové príjmy (zobrazí sa v novom okne)

  Bežné výdavky (zobrazí sa v novom okne)

  Kapitálové výdavky (zobrazí sa v novom okne)

  Súvaha mesta (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 1 - Plnenie rozpočtu Spoločného obecného úradu v Trenčíne (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 2 - Prehľad príjmov a výdavkov MHaSL m.r.o. (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 3 - Príjmy základných škôl (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 4 - Výdavky základných škôl (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 5 - Prehľad prijatách dotácií (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 7 - Pohľadávky vymožené (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 8 - Pohľadávky mesta k 31.12.2005 (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 9 - Dotácie na činnosť v oblasti športu (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 10 - Dotácie na podujatia v oblasti športu (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 11 - Grantový program na podujatia - kultúra (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 12 - Grantový program na činnosť - kultúra (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 13 - Dotácie na charitatívnu činnosť (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 14 - Finančné investície mesta (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 15 - Prehľad predaja bytového fondu mesta (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 16 - Vývoz odpadu (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 17 - Vývoj dlhovej služby (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 18 - Technické zhodnotenie tepelného a bytového hospodárstva (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 20 - Prehľad kapitálových príjmov (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 21 - Prehľad kapitálových výdavkov (zobrazí sa v novom okne)

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín