Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Zimný hrad
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  ROK 2005  

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2005

 schválený uznesením č. 723 MsZ dňa 27.4.2006

  Bežné príjmy (zobrazí sa v novom okne)

  Kapitálové príjmy (zobrazí sa v novom okne)

  Bežné výdavky (zobrazí sa v novom okne)

  Kapitálové výdavky (zobrazí sa v novom okne)

  Súvaha mesta (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 1 - Plnenie rozpočtu Spoločného obecného úradu v Trenčíne (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 2 - Prehľad príjmov a výdavkov MHaSL m.r.o. (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 3 - Príjmy základných škôl (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 4 - Výdavky základných škôl (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 5 - Prehľad prijatách dotácií (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 7 - Pohľadávky vymožené (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 8 - Pohľadávky mesta k 31.12.2005 (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 9 - Dotácie na činnosť v oblasti športu (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 10 - Dotácie na podujatia v oblasti športu (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 11 - Grantový program na podujatia - kultúra (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 12 - Grantový program na činnosť - kultúra (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 13 - Dotácie na charitatívnu činnosť (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 14 - Finančné investície mesta (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 15 - Prehľad predaja bytového fondu mesta (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 16 - Vývoz odpadu (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 17 - Vývoj dlhovej služby (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 18 - Technické zhodnotenie tepelného a bytového hospodárstva (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 20 - Prehľad kapitálových príjmov (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 21 - Prehľad kapitálových výdavkov (zobrazí sa v novom okne)

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín