Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  ROK 2006  

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2006

schválený uznesením 66 MsZ dňa 19.6.2007

  Bežné príjmy (zobrazí sa v novom okne)

  Kapitálové príjmy (zobrazí sa v novom okne)

  Bežné výdavky (zobrazí sa v novom okne)

  Kapitálové výdavky (zobrazí sa v novom okne)

  Sumarizácia (zobrazí sa v novom okne)

  Súvaha Mesta Trenčín (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 1 - Plnenie rozpočtu Spoločného stavebného úradu v Trenčín (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 2 - Prehľad príjmov a výdavkov MHaSL m.r.o. (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 3 - Príjmy základných škôl (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 4 - Výdavky základných škôl (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 5 - Prehľad prijatých dotácií (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 6 - Pohľadávky vymožené (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 7 - Pohľadávky k 31.12.2006 (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 8 - Dotácia na činnosť v oblasti športu (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 9 - Dotácia na podujatia v oblasti športu (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 10 - Grantový program v oblasty kultúry (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 11 - Činnosť záujmových združení v oblasti kultúry (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 12 - Grantový program pre sociálnu oblasť (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 13 - Granty pre oblasť životného prostredia (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 14 - Finančné investície (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 15 - Prehľad predaja bytového fondu (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 16 - Dotácie v oblasti školstvy, výchovy a vzdelávania (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 17 - Vývoj dlhovej služby (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 18 - Prehľad úverov (zobrazí sa v novom okne)

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín