Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  ROK 2006  

Zmena Rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2006

schválená uznesením 846 MsZ dňa 11.11.2006

  Bežné príjmy (zobrazí sa v novom okne)

  Kapitálové príjmy (zobrazí sa v novom okne)

  Bežné výdavky (zobrazí sa v novom okne)

  Kapitálové výdavky (zobrazí sa v novom okne)

  Sumarizácia (zobrazí sa v novom okne)

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín