Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  ROK 2006  

Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2006

  schválený uznesením 661 MsZ dňa 15.12.2005

  Bežné príjmy (zobrazí sa v novom okne)

  Kapitálové príjmy (zobrazí sa v novom okne)

  Bežné výdavky (zobrazí sa v novom okne)

  Kapitálové výdavky (zobrazí sa v novom okne)

  Sumarizácia (zobrazí sa v novom okne)

  Príjmy - viacročný rozpočet (zobrazí sa v novom okne)

  Výdavky - viacročný rozpočet (zobrazí sa v novom okne)

  Sumarizácia - viacročný rozpočet (zobrazí sa v novom okne)

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín