Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Zimný hrad
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  ROK 2007  

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2007

 schválená  uznesením č.188  MsZ 17.12.2007 dňa

  Bežné príjmy (zobrazí sa v novom okne)

  Kapitálové príjmy (zobrazí sa v novom okne)

  Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola (zobrazí sa v novom okne)

  Program 2 - Propagácia a marketing (zobrazí sa v novom okne)

  Program 3 - Interné služby mesta (zobrazí sa v novom okne)

  Program 4 - Služby občanom (zobrazí sa v novom okne)

  Program 5 - Bezpečnosť, právo a poriadok (zobrazí sa v novom okne)

  Program 6 - Odpadové hospodárstvo (zobrazí sa v novom okne)

  Program 7 - Doprava (zobrazí sa v novom okne)

  Program 8 - Komunikácie (zobrazí sa v novom okne)

  Program 9 - Vzdelávanie (zobrazí sa v novom okne)

  Program 10 - Kultúra (zobrazí sa v novom okne)

  Program 11 - Šport (zobrazí sa v novom okne)

  Program 12 - Prostredie pre život (zobrazí sa v novom okne)

  Program 13 - Bývanie (zobrazí sa v novom okne)

  Program 14 - Sociálne služby (zobrazí sa v novom okne)

  Program 15 - Modernizácia železničnej trate (zobrazí sa v novom okne)

  Program 16 - Podporná činnosť (zobrazí sa v novom okne)

  Sumarizácia programov 1-16 (zobrazí sa v novom okne)

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín