Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  ROK 2008  

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2008

 schválená uznesením č. 322 MsZ dňa 28.8.2008, tabuľková časť

  Bežné príjmy (zobrazí sa v novom okne)

  Kapitálové príjmy (zobrazí sa v novom okne)

  Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola (zobrazí sa v novom okne)

  Program 2 - Propagácia a marketing (zobrazí sa v novom okne)

  Program 3 - Interné služby mesta (zobrazí sa v novom okne)

  Program 4 - Služby občanom (zobrazí sa v novom okne)

  Program 5 - Bezpečnosť, právo a poriadok (zobrazí sa v novom okne)

  Program 6 - Odpadové hospodárstvo (zobrazí sa v novom okne)

  Program 7 - Doprava (zobrazí sa v novom okne)

  Program 8 - Komunikácie (zobrazí sa v novom okne)

  Program 9 - Vzdelávanie (zobrazí sa v novom okne)

  Program 10 - Kultúra (zobrazí sa v novom okne)

  Program 11 - Šport (zobrazí sa v novom okne)

  Program 12 - Prostredie pre život (zobrazí sa v novom okne)

  Program 13 - Bývanie (zobrazí sa v novom okne)

  Program 14 - Sociálne služby  (zobrazí sa v novom okne)

  Program 15 - Modernizácia železničnej trate  (zobrazí sa v novom okne)

  Program 16 - Podporná činnosť  (zobrazí sa v novom okne)

  Sumarizácia programov 1-16 (zobrazí sa v novom okne)

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín