Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  ROK 2008  

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2008 - 2010

  schválený uznesením č. 189 MsZ dňa 17.12.2007, tabuľková časť

  Bežné príjmy(zobrazí sa v novom okne)

  Kapitálové príjmy(zobrazí sa v novom okne)

  Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola(zobrazí sa v novom okne)

  Program 2 - Propagácia a marketing (zobrazí sa v novom okne)

  Program 3 - Interné služby mesta(zobrazí sa v novom okne)

  Program 4 - Služby občanom (zobrazí sa v novom okne)

  Program 5 - Bezpečnosť, právo a poriadok (zobrazí sa v novom okne)

  Program 6 - Odpadové hospodárstvo (zobrazí sa v novom okne)

  Program 7 - Doprava (zobrazí sa v novom okne)

  Program 8 - Komunikácie (zobrazí sa v novom okne)

  Program 9 - Vzdelávanie (zobrazí sa v novom okne)

  Program 10 - Kultúra (zobrazí sa v novom okne)

  Program 11 - Šport (zobrazí sa v novom okne)

  Program 12 - Prostredie pre život (zobrazí sa v novom okne)

  Program 13 - Bývanie (zobrazí sa v novom okne)

  Program 14 - Sociálne služby (zobrazí sa v novom okne)

  Program 15 - Modernizácia železničnej trate (zobrazí sa v novom okne)

  Program 16 - Podporná činnosť (zobrazí sa v novom okne)

  Sumarizácia programov 1-16 (zobrazí sa v novom okne)

  Bežné príjmy, viacročný rozpočet (zobrazí sa v novom okne)

  Kapitálové príjmy, viacročný rozpočet (zobrazí sa v novom okne)

  Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola, viacročný rozpočet (zobrazí sa v novom okne)

  Program 2 - Propagácia a marketing, viacročný rozpočet (zobrazí sa v novom okne)

  Program 3 - Interné služby mesta, viacročný rozpočet (zobrazí sa v novom okne)

  Program 4 - Služby občanom, viacročný rozpočet (zobrazí sa v novom okne)

  Program 5 - Bezpečnosť, právo a poriadok, viacročný rozpočet (zobrazí sa v novom okne)

  Program 6 - Odpadové hospodárstvo, viacročný rozpočet (zobrazí sa v novom okne)

  Program 7 - Doprava, viacročný rozpočet (zobrazí sa v novom okne)

  Program 8 - Komunikácie, viacročný rozpočet (zobrazí sa v novom okne)

  Program 9 - Vzdelávanie, viacročný rozpočet (zobrazí sa v novom okne)

  Program 10 - Kultúra, viacročný rozpočet (zobrazí sa v novom okne)

  Program 11 - Šport, viacročný rozpočet (zobrazí sa v novom okne)

  Program 12 - Prostredie pre život, viacročný rozpočet (zobrazí sa v novom okne)

  Program 13 - Bývanie, viacročný rozpočet (zobrazí sa v novom okne)

  Program 14 - Sociálne služby, viacročný rozpočet (zobrazí sa v novom okne)

  Program 15 - Modernizácia železničnej trate, viacročný rozpočet (zobrazí sa v novom okne)

  Program 16 - Podporná činnosť, viacročný rozpočet (zobrazí sa v novom okne)

  Sumarizácia programov 1-16, viacročný rozpočet (zobrazí sa v novom okne)

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín