Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  ROK 2009  

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2009

  Hodnotiaca správa Mesta Trenčín za rok 2009 (zobrazí sa v novom okne

  Bežné príjmy (zobrazí sa v novom okne)

  Kapitálové príjmy (zobrazí sa v novom okne)

  Program 1 - Manažment a plánovanie (zobrazí sa v novom okne)

  Program 2 - Propagácia a cestovný ruch (zobrazí sa v novom okne)

  Program 3 - Interné služby mesta (zobrazí sa v novom okne)

  Program 4 - Služby občanom (zobrazí sa v novom okne)

  Program 5 - Bezpečnosť (zobrazí sa v novom okne)

  Program 6 - Doprava (zobrazí sa v novom okne)

  Program 7 - Vzdelávanie (zobrazí sa v novom okne)

  Program 8 - Šport (zobrazí sa v novom okne)

  Program 9 - Kultúra (zobrazí sa v novom okne)

  Program 10 - Životné prostredie (zobrazí sa v novom okne)

  Program 11 - Sociálne služby (zobrazí sa v novom okne)

  Program 12 - Rozvoj mesta a bývanie (zobrazí sa v novom okne)

  Sumarizácia (zobrazí sa v novom okne)

  Súvaha Mesta Trenčín a súvahy mestských rozpočtových organizácií (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.1 - Hospodárenie Spoločného stavebného úradu v Trenčíne (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.2 - Prehľad príjmov a výdavkov MHaSL m.r.o. (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.3 - Prehľad príjmov a výdavkov ŠZMT m.r.o. (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.4 - Prehľad výdavkov materských škôl (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.5 - Príjmy základných škôl, CVČ a ZUŠ (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.6 - Výdavky základných škôl, CVČ a ZUŠ (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.7 - Počty žiakov v základných školách (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.8 - Prehľad príjmov a výdavkov SSMT m.r.o. (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.9 - Prehľad príjmov a výdavkov DPD m.r.o. (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.10 a 11 - Prijaté dotácie (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.12 - Dotácie v oblasti ochrany životného prostredia (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.13 - Dotácie v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.14 - Dotácie na šport na reprezentáciu a výnimočné akcie (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.15 - Dotácie na činnosť športových klubov (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.16 - Dotácie na kultúrne podujatia a činnosť (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.17 - Pohľadávky mesta (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.18 - Prehľad úverov mesta (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.19 - Dlhová služba mesta (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.20 - Poznámky k účtovnej závierke mesta (zobrazí sa v novom okne)

  Správa nezávislého audítora (zobrazí sa v novom okne)

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín