Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  ROK 2009  

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2009, schválená uznesením č. 545 MsZ dňa 17.12.2009

  Bežné príjmy (zobrazí sa v novom okne)

  Kapitálové príjmy (zobrazí sa v novom okne)

  Program 1: Manažment a plánovanie (zobrazí sa v novom okne)

  Program 2: Propagácia a cestovný ruch (zobrazí sa v novom okne)

  Program 3: Interné služby mesta (zobrazí sa v novom okne)

  Program 4: Služby občanom (zobrazí sa v novom okne)

  Program 5: Bezpečnosť (zobrazí sa v novom okne)

  Program 6: Doprava (zobrazí sa v novom okne)

  Program 7: Vzdelávanie (zobrazí sa v novom okne)

  Program 8: Šport (zobrazí sa v novom okne)

  Program 9: Kultúra (zobrazí sa v novom okne)

  Program 10: Životné prostredie (zobrazí sa v novom okne)

  Program 11: Sociálne služby (zobrazí sa v novom okne)

  Program 12: Rozvoj mesta a bývanie (zobrazí sa v novom okne)

  Sumarizácia programov 1-12 (zobrazí sa v novom okne)

  Zmena rozpočtu - textová časť (zobrazí sa v novom okne)

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín