Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  Školy a predškolské zariadenia  Športoviská pri ZŠ  

Športový areál pri ZŠ, Bezručova ul.

Ponúka verejnosti tieto športoviská:

  • dve multifunkčné ihriská na basketbal a volejbal,
  • jedno na hádzanú, futbal či tenis,
  • ponuka športovísk bude doplnená o doskokovú dráhu a detské ihrisko s malou lezeckou zostavou určené pre deti I. stupňa.

 

Otváracie hodiny pre verejnosť :
 
pondelok - piatok : 16.00 - 20.00 hod. (zimné obdobie), 16.00 - 21.00 hod. (letné obdobie)
sobota - nedeľa   :   9.00 - 20.00 hod.
 

Športoviská v športovom areáli možno objednať na telefónnom čísle 032/652 14 72.

 

Upozornenie:
 
Pohyb a športovanie v celom areáli je na vlastné nebezpečenstvo !
Zákaz fajčiť, vodiť psov, bicykle.
Športujúci sú povinní dodržiavať prevádzkový poriadok.
 

Plán športového ihriska:

Plán športového areálu

 

Prehľad návštevnosti:

rok 2009

 

mesiac

počet návštevníkov

október - december  

          1 723

rok 2010  

január - december      

          7 208

rok 2011        

            

január - december  

        10 428

rok 2012  

        

január - december

        12 832

rok 2013

   

január - december

          10045

rok 2014

         

január - december

          14863

rok 2015

         

január - december

          6695 

rok 2016

         

január - december

         5797

rok 2017

         

január - december

         5013

rok 2018

        

január - december

       

                                             

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín