Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  ROK 2009  

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2009

 schválená uznesením č. 446 MsZ dňa 29.4.2009, tabuľky

  Bežné príjmy (zobrazí sa v novom okne)

  Kapitálové príjmy (zobrazí sa v novom okne)

  Program 1: Manažment a plánovanie (zobrazí sa v novom okne)

  Program 2: Propagácia a cestovný ruch (zobrazí sa v novom okne)

  Program 3: Interné služby mesta (zobrazí sa v novom okne)

  Program 4: Služby občanom (zobrazí sa v novom okne)

  Program 5: Bezpečnosť (zobrazí sa v novom okne)

  Program 6: Doprava (zobrazí sa v novom okne)

  Program 7: Vzdelávanie (zobrazí sa v novom okne)

  Program 8: Šport (zobrazí sa v novom okne)

  Program 9: Kultúra (zobrazí sa v novom okne)

  Program 10: Životné prostredie (zobrazí sa v novom okne)

  Program 11: Sociálne služby (zobrazí sa v novom okne)

  Program 12: Rozvoj mesta a bývanie (zobrazí sa v novom okne)

  Sumarizácia programov 1-12 (zobrazí sa v novom okne)

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín